Aanvragen kopie röntgenfoto's, echo scan of MRI

Als u een kopie van uw röntgenfoto, echo, scan of MRI wilt aanvragen, dan hangt het ervan af hoe dat moet. Hier leest u meer informatie.

> Werkwijze Hoorn
> Werkwijze Purmerend

Werkwijze Hoorn

  • Als het voor medische doeleinden is, dan kan de arts of het andere ziekenhuis uw röntgenbeelden aanvragen. Zij moeten daarvoor contact opnemen met onze afdeling medische beeldvorming (radiologie). Als de aanvraag door de arts of het andere ziekenhuis aan u is overgedragen, dan is het belangrijk dat u dat bij het Patiëntenservicepunt en op het formulier vermeldt. Er is een mogelijkheid dat het patiëntenservicepunt de beelden rechtstreeks doorstuurt naar het ziekenhuis of kliniek van de arts die deze nodig heeft, er is dan een e-mailadres nodig van de arts, zijn naam en de naam van het ziekenhuis of kliniek.
  • Is de aanvraag voor eigen gebruik, dan werkt het als volgt: bij het patiëntenservicepunt​ kunt u uw verzoek indienen door op het daarvoor bestemde formulier uw gegevens in te vullen en terug te sturen of in te leveren bij het Patiëntenservicepunt in de centrale hal. U vindt het formulier aan de rechterzijde​​.

Digitaal
U krijgt van de afdeling medische beeldvorming (radiologie) via uw e-mailadres een uitleg, een link naar Pacs on Web en een referentienummer. Met dat nummer en uw geboortedatum kunt u inloggen bij Pacs on Web, als extra veiligheid krijgt u op uw mobiele telefoon een extra code om in te loggen. U kunt dan uw beelden bekijken en de verslagen nalezen. Ook kunt u de röntgenfoto, echo, scan of MRI downloaden en opslaan op een eigen gegevensdrager (USB).

Kosten   
Er zijn geen kosten.

Legitimatie
Als u het formulier invult, dan ook graag ter verificatie uw BSN nummer, legitimatiesoort en het bijbehorende nummer. (Bijvoorbeeld: rijbewijs 5503456123, ID IKNL102DRT of Paspoort JH12IY7RT)

Bevestiging
Zodra u een e-mail ontvangt met uitleg en code, is dat meteen de bevestiging van verzending.

 

Werkwijze Purmerend

U kunt een kopie opvragen van uw radiologie (beeldvormend) onderzoek via het formulier externe aanvraag kopie Radiologie onderzoek (CD). Bij het insturen van dit formulier dient u een kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort mee te sturen.

Kosten
Als de kopie voor een ander ziekenhuis bestemd is, zijn hier geen kosten aan verbonden. Indien de kopie voor eigen gebruik is, worden hiervoor kosten in rekening gebracht die vooraf betaald dienen te worden bij de administratie. U krijgt hiervan een kwitantie mee die u kunt afgeven op afdeling radiologie

CD met radiologie onderzoek gemaakt vanaf 2005 (digitaal): € 5,00 per CD.
CD met radiologie onderzoek gemaakt voor 2005 (film): € 22,50 per CD.

CD ophalen
Onderzoek na 2005: de CD wordt direct meegegeven (branden CD duurt ongeveer 15 minuten).
Onderzoek voor 2005: de CD kan op een afgesproken datum worden opgehaald (onderzoeken staan op film en zijn extern opgeslagen dus moeten eerst worden opgevraagd en overgezet naar digitaal).

Meer informatie
Afdeling Radiologie
(0299) 457 535
(0299) 457 728