Cardiologie

Een portret van een verpleegkundige

Bij Cardiologie krijgt u hulp bij alle klachten die te maken hebben met uw hart en bloedvaten. Ons team doet onderzoek, behandelt en helpt u bij het voorkomen van hart- en vaatziekten. De afdeling Cardiologie bestaat uit poliklinieken met speciale spreekuren, functieafdelingen, hartcatheterisatie-kamers, kliniek, hartbewaking (CCU) / Eerste Hart Hulp (EHH) en hartrevalidatie.

Op deze pagina

Afspraak en contact

Polikliniek

72 en 74, eerste verdieping
Belt u met de polikliniek, dan krijgt u eerst het Klantcontactcentrum aan de lijn.

Verpleegafdeling

Polikliniek

Locatie 43, eerste verdieping

Verpleegafdeling

Cardiologie Centrum Waterland

Over de afdeling

Voor een afspraak op de polikliniek Cardiologie is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk.

Aanmelden voor uw afspraak

Een eerste afspraak heeft u in Hoorn, Purmerend of Volendam.

Hoorn

In Hoorn kunt u zich voor zowel poli 72 als voor poli 74 aanmelden bij poli 72. Naast de balie van poli 72 staat een aanmeldzuil. Door middel van de barcode op uw afsprakenkaart, rijbewijs of ID/paspoort kunt u zich digitaal aanmelden voor uw afspraak en tegelijkertijd controleren of al uw gegevens nog kloppen. Komt u voor het inloopspreekuur voor het ecg (hartfilmpje), dan vragen we of u zich aan de balie van poli 72 wilt melden voordat u plaats neemt in de wachtkamer van poli 74.

Purmerend

De polikliniek Cardiologie in Purmerend is gevestigd op locatie 43, op de eerste verdieping.

Volendam

In het Gezondheidscentrum Volendam zit de ‘Rapid Acces Poli’. Dit is speciaal voor patiënten met een vermoeden van een hartprobleem die niet acuut gezien hoeven te worden op de Eerste Hart Hulp, maar wel binnen korte tijd.  

Specialistische afdelingen

Hartkatheterisatie

In het Dijklander Ziekenhuis worden dagelijks hartkatheterisaties en pacemakers/Reveal® implantaties uitgevoerd. Op de afdeling werken op het gebied van patiëntenzorg medewerkers, die allemaal gespecialiseerd verpleegkundigen/hartfunctielaboranten zijn. Een geplande hartkatheterisatie of pacemakerimplantatie vindt meestal poliklinisch plaats, maar soms wordt u opgenomen (klinisch).

Hartbewaking (Coronary Care Unit, CCU)

Op de hartbewaking wordt intensieve zorg wordt verleend aan patiënten met acute of in ernst toegenomen chronische problematiek. Hierbij kunt u denken aan bijv. instabiele pijn op de borst klachten, acuut hartinfarct, acuut of ernstig toegenomen hartfalen, ritme- en geleidingsstoornissen, acute pericarditis en ernstig kleplijden.

Eerste Hart Hulp (EHH)

De Eerste Hart Hulp is een aparte afdeling, verbonden met de hartbewaking. Mensen kunnen er terecht bij het vermoeden van klachten van het hart. De patiënten liggen maximaal vier uur op de EHH. In deze tijd wordt onderzocht of de klachten door het hart veroorzaakt worden. Onderzoeken die o.a. verricht kunnen worden zijn: bloedonderzoek, een hartfilmpje (ECG), röntgenfoto, inspanningstest en echo onderzoek van het hart. Daarnaast wordt de patiënt geobserveerd en wordt de bloeddruk en ritme bijgehouden.

Naar het Amsterdam UMC of OLVG

Als op de EHH de diagnose ’acuut hartinfarct’ met specifieke ECG afwijkingen wordt gesteld, krijgt de patiënt direct medicijnen toegediend en wordt hij/zij vervoerd naar het Amsterdam UMC of OLVG om bijvoorbeeld te worden gedotterd. Omdat het team in het AMC of OLVG tegelijkertijd is gewaarschuwd, staan ze daar al klaar om meteen in actie te komen.

Speciale spreekuren

Het meten van de bloeddruk
Een ECG afbeelding

Onze specialisten

Patiëntenvoorlichting

Wachttijden

Deze wachttijden zijn afhankelijk van uw persoonlijke en medische situatie en kunnen daarom in de praktijk afwijken.

Afdeling Enkhuizen Hoorn Purmerend Volendam
Cardiologie
Polikliniek
Regulier 60 dagen 44 dagen 25 dagen 25 dagen