Ergotherapie

Ergotherapie

Door ziekte of na een (zwaar) ongeval zijn dagelijkse activiteiten soms niet meer vanzelfsprekend of zelfs moeilijk. Een ergotherapeut adviseert, traint en coacht zodat de patiënt zijn dagelijkse activiteiten weer zoveel mogelijk zelf kan uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan: persoonlijke verzorging, sporten, hobby, werken, huishouden, boodschappen doen, kinderen verzorgen, dagplanning, verplaatsen (fietsen), schoolvaardigheden en spelen. 

Op deze pagina

Afspraak en contact

Polikliniek

38, begane grond
Bereikbaar ma-vr van 8.30 uur tot 16.45 uur
Belt u met de polikliniek, dan krijgt u eerst het Klantcontactcentrum aan de lijn.

Route:
Vanuit de centrale hal waar u het ziekenhuis binnenkomt, gaat u naar rechts, tot voorbij lift K. Daar gaat u naar links.

E-mail: ergotherapie@dijklander.nl

Polikliniek

Locatie 22, begane grond
Bereikbaar ma-vr van 8.15 tot 16.45 uur

Over de afdeling

In het Dijklander Ziekenhuis zijn de ergotherapeuten verbonden aan de afdeling Revalidatiegeneeskunde op locatie Hoorn en Purmerend en wordt er gewerkt in een multidisciplinair team met revalidatieartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers, (neuro-)psychologen, diëtisten, orthopedagogen etc.

Doelgroepen en behandeling

Het werkterrein van ergotherapeuten is groot. Ergotherapeuten begeleiden zowel kinderen als volwassenen. Een ergotherapeut kijkt met de patiënt wat hij of zij nog wél kan. De behandeling kan bestaan uit:

  • oefenen van bewegingen tijdens dagelijkse activiteiten
  • leren op een andere manier een activiteit uit te voeren
  • het inzetten van een hulpmiddel
  • het aanpassen van een activiteit of de omgeving
  • geven van voorlichting aan mantelzorgers en naaste familie en vrienden
  • inslijpen van handelingen op een nieuwe manier

Door het vergroten van de (eigen) mogelijkheden worden betekenisvolle, dagelijkse activiteiten weer mogelijk, en kunnen mensen (langer) thuis functioneren.

De ergotherapeuten hebben specialisaties in de behandeling van specifieke doelgroepen:

De meeste specialisaties zijn op beide locaties beschikbaar. U kunt zowel tijdens een klinische opname in het ziekenhuis als poliklinisch door een ergotherapeut worden behandeld. Voor de poliklinische behandeling heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of specialist. De ergotherapeut adviseert uw (huis)arts over de behandelmogelijkheden, ook na uw ontslag.

Alle ergotherapeuten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor paramedici.

Vergoeding

De behandeling van een ergotherapeut tijdens een ziekenhuisopname of poliklinisch wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar.