Geestelijke verzorging

Geestelijk verzorger in gesprek

Geestelijk verzorgers zijn er voor patiënten en hun naasten. Zij zijn beschikbaar om te luisteren en nemen de tijd om met u stil te staan bij wat er in u omgaat. Zij hebben aandacht voor wat voor u belangrijk is. Er kunnen vragen opkomen als: Hoe ga ik om met mijn ziekte? Hoe ga ik het leven verder zin en vorm te geven? Wat betekent mijn ziek-zijn voor mij en mijn naasten? Wat zou ik graag nog willen afsluiten of ontdekken? 

Op deze pagina

Afspraak en contact

Poli 73, eerste verdieping

Polikliniek

Locatie 97, derde verdieping

Over de afdeling

Wanneer is een gesprek iets voor u?

Als u behoefte heeft aan:

  • uw hart luchten;
  • hardop met iemand sparren over een moeilijke keuze;
  • stilstaan bij wat u overkomt en wat u houvast geeft;
  • praten over wat voor u van waarde en betekenis is;
  • levens- en/of geloofsvragen bespreken;
  • samen een ritueel uitvoeren.

Geestelijk verzorgers zijn beschikbaar om te luisteren en met u mee te denken. Zij nemen de tijd om met u stil te staan bij wat er in u omgaat. Het vertellen en praten over de situatie kan al verlichtend zijn en helpen om de juiste keuzes te kunnen maken of weer verder te kunnen.

Daar waar gewenst kunnen geestelijk verzorgers ondersteunend zijn bij rituelen zoals een ziekenzalving of een afscheidsritueel bij bijvoorbeeld een medische beslissing rond het levenseinde.

Voor wie is er geestelijke verzorging?

Geestelijke verzorging is er voor zowel patiënten als hun naasten. U bepaalt zelf welke onderwerpen aan bod komen. Het hoeft niet te gaan over geloof, het mag wel. Soms stelt een arts of verpleegkundige een gesprek met een geestelijk verzorger voor.

Het team Geestelijke verzorging

In deze folder vindt u informatie over ons team.

Stilteruimte De Luwte 

In het Dijklander ziekenhuis vindt u in Hoorn en Purmerend een stilteruimte. Het is een ruimte waar alle bezoekers, patiënten en werknemers welkom zijn. Om tot rust te komen of stil te staan bij een belangrijk moment. In de ruimte is er de mogelijkheid om te bidden, mediteren, herdenken, rustig met elkaar in gesprek gaan, een lichtje op te steken of een briefje achter te laten in de muur.

De Luwte is op beide locaties dag en nacht open.

Locatie Hoorn: begane grond naast de E-lift.
Locatie Purmerend: tweede etage aan de achterzijde van het ziekenhuis, locatie D2.

Vieringen

Er zijn vooralsnog geen vieringen in het ziekenhuis. Op zondag kunnen patiënten een viering van één van de kerken in de regio volgen via www.kerkomroep.nl of www.kerkdienstgemist.nl.

Een patiënt ligt eenzaam in bed
In de Luwte