Intensive Care

Een patiënte op de ICU

Op de Intensive Care (IC) worden meestal patiënten opgenomen bij wie een of meer lichaamsfuncties bedreigd of uitgevallen zijn. Die functies moeten dan bewaakt en/of overgenomen worden. Niet altijd betekent een opname op de IC dat de patiënten ernstig ziek zijn. Het kan zijn dat u na uw operatie meer in de gaten gehouden moet worden dan op een gewone afdeling zou kunnen. Of dat u bepaalde medicijnen moet krijgen die alleen onder bewaking gegeven mogen worden.

Op deze pagina

Afspraak en contact

Route: tweede etage (boven de Spoedeisende Hulp).

 
Route: Volg AZU, begane grond, J0

 

Over de afdeling

Gedurende het verblijf op de Intensive Care worden regelmatig controles uitgevoerd, zoals het meten van de bloeddruk, het opnemen van de temperatuur, het meten van de urineproductie en het verzorgen van eventuele wonden. Alle gegevens worden in een computer ingevoerd, zodat veranderingen in de situatie meteen zichtbaar worden.

Verblijf op de IC

De IC in Hoorn beschikt over vier eenpersoonskamers, drie tweepersoonskamers en één vierpersoonskamer. De IC in Purmerend is gevestigd in de Acute Zorg Unit en beschikt over vier éénpersoonskamers.

Op deze kamers kunnen de patiënten afgezonderd worden door een gordijn en/of deur. De verpleegkundigen hebben achter de balie ook een monitor om de patiënten in de gaten te houden. Door middel van ingestelde alarmen kunnen ze de patiënten op afstand bewaken en zo nodig snel ingrijpen. Op de intensive care kunnen patiënten geïsoleerd verpleegd worden. Als dat nodig is, dan vertelt de verpleegkundige of arts waarom het nodig is en welke maatregelen getroffen moeten worden.

De afdeling wordt bemand door gespecialiseerde verpleegkundigen, Intensivisten, arts assistenten, secretaresse en afdelingsassistenten.

De verpleegkundigen, die op de IC werken hebben een opleiding tot Intensive Care Verpleegkundige gevolgd of zijn er nog mee bezig. De verpleegkundige verzorgt en coördineert de zorg rondom maximaal twee patiënten.

De medische zorg is in handen van de dienstdoende intensivist en arts assistenten. De intensivisten zijn gespecialiseerde artsen op het gebied van de Intensive Care.

Bezoek op de IC

Voorafgaand aan een bezoek aan een patiënt op de IC, vragen wij u notie te nemen van de bezoekregels die daar gelden:

  • Bezoek is welkom van 14.00 tot 20.00 uur (Purmerend en Hoorn). 
  • Maximaal 2 bezoekers per patiënt.
  • Kinderen tot 12 jaar graag in overleg met de verpleegkundige. Het is belangrijk dat een kind goed voorbereid is op de situatie en de situatie aankan.
  • Bloemen en planten zijn i.v.m. strenge hygiëne-eisen en infectiegevaar niet toegestaan.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat met familie/kennissen afgesproken wordt dat één persoon de contacten met de afdeling onderhoudt. Die persoon is dan volledig geïnformeerd.

Nazorgpoli locatie Hoorn

De nazorgpoli intensive care is een poli voor patiënten die enkele dagen tot weken bij ons op de IC hebben gelegen. Veel mensen hebben geen enkele herinnering aan deze periode. Anderen juist heel veel. Het blijkt dat voor veel mensen het verblijf op de IC een traumatische periode is geweest met een grote impact. Mensen zitten met veel vragen, hebben behoefte aan informatie en willen graag over hun ervaringen praten. Daarnaast kan er nog sprake zijn van IC gerelateerde psychische en/of lichamelijke klachten. Voor hen houdt de nazorgpoli tweemaal per maand spreekuur. Het bezoek aan de nazorgpoli duurt een uur en wordt geleid door twee IC-verpleegkundigen. Na het polibezoek is het mogelijk om de IC te bezoeken onder begeleiding van een IC-verpleegkundige. Voor meer informatie over ic gerelateerde klachten zie de website: www.icconnect.nl

Voor vragen over de nazorgpoli kunt u mailen naar: icnazorgpoli@dijklander.nl

Een ICU patiënte zonder sedatie