Interne geneeskunde

Een verpleegkundige praat met patiënt

De interne geneeskunde houdt zich onder andere bezig met infectieziekten, stofwisselingsziekten, nierziekten, osteoporose en bloed- en beenmergziekten (hematologie).

Interne geneeskunde is een van de grootste specialisme binnen het Dijklander Ziekenhuis. Dit specialisme houdt zich bezig met voorkomen, diagnosticeren en behandelen van ziekten van de inwendige organen, aandoeningen van alle interne processen in het lichaam, en lichamelijke klachten waarbij nog geen diagnose is gevonden. We onderzoeken en behandelen bijvoorbeeld patiënten met suikerziekte, schildklieraandoeningen, nierziekten, osteoporose, infectieziekten en patiënten met verschillende vormen van kanker. Daarnaast hoort ook onderzoek en behandeling van hoge bloeddruk en stofwisselingziekten bij de interne geneeskunde.

Op deze pagina

Afspraak en contact

Bereikbaar ma-vr van 8.00-16.45 uur
Belt u met de polikliniek, dan krijgt u eerst het Klantcontactcentrum aan de lijn.
Route: poli 78 op de eerste etage
 
Diabetesverpleegkundigen
Tel: 0229 - 208 788 (tussen 14.30-15.30 uur)
Mail: diabetespoli-hoorn@dijklander.nl.
Bij mailcontact graag altijd uw naam + geboortedatum vermelden, zodat wij uw dossier kunnen opzoeken.
Bereikbaar ma-vr van 8.30-17.00 uur

Locatie 40, op de 1e etage
 

Diabetesverpleegkundigen
Tel: 0299 - 457 485 of 0299 - 457 209 (tussen 8.30-9.00 uur en 12.00-12.30 uur) 
Mail: diabetes@dijklander.nl.
Bij mailcontact graag altijd uw naam + geboortedatum vermelden, zodat wij uw dossier kunnen opzoeken.

Op dinsdag is er avondspreekuur.

Bereikbaar ma-vr van 8.30-17.00 uur
Route: eerste etage Noord

Over de afdeling

Een eerste afspraak duurt vaak een half uur. Een afspraak kan langer duren als u ook gezien wordt door een coassistent, HAIO of arts-assistent. U hoeft voor uw eerste afspraak geen voorbereidingen te treffen. U hoeft bijvoorbeeld niet nuchter te zijn. Soms wordt er meteen na de afspraak nog een onderzoek verricht. Er wordt bijvoorbeeld bloed geprikt of een röntgenfoto gemaakt.

Een vervolgafspraak en verdere onderzoeken

Direct na uw gesprek met de arts maakt de polikliniekassistente met u afspraken voor eventuele aanvullende onderzoeken of behandeling. Zij geeft u zo nodig nog verdere uitleg over de onderzoeken. Over veel onderzoeken hebben we een informatiefolder. Als u nog terug moet komen bij de internist, krijgt u een nieuwe afspraak mee. Voor een vervolgafspraak staat over het algemeen tien minuten. Voor bloedonderzoek hoeft u meestal niet nuchter te zijn; anders krijgt u dat te horen.

Na uw bezoek aan de arts krijgt u alle formulieren, afspraken voor onderzoeken en extra uitleg van onze assistente bij de balie. Daar krijgt u ook een nieuwe afspraak bij uw arts.

Telefonische afspraak

Soms spreekt uw arts met u af dat hij u zal bellen om bijvoorbeeld uitslagen door te geven. Bij belafspraken lukt het vaak niet om precies op de afgesproken tijd te bellen. Geef bij voorkeur uw mobiele nummer door aan de balie, zodat u bereikbaar bent.

Een afspraak verzetten

Als u niet op uw afspraak kunt komen, wilt u dan zo snel mogelijk contact met ons opnemen om een nieuwe afspraak te maken? Op de vrijgekomen tijd kan dan een andere patiënt worden gezien. Zo kunnen we de wachttijden zo kort mogelijk houden.

Helaas zijn er soms onvoorziene wijzigingen in ons programma en zijn we genoodzaakt uw afspraak te verzetten. U krijgt dan een brief met een nieuwe afspraak of u wordt gebeld. Als deze afspraak u niet goed uitkomt, kunt u via de polikliniek een andere afspraak maken.

Specialisaties

De medisch specialisten van dit specialisme zijn internisten. Op onze polikliniek werken internisten die gespecialiseerd zijn in verschillende delen van de interne geneeskunde: endocrinologie (diabetes en hormoonziekten), hematologie (bloedziekten), oncologie (kanker), nefrologie (nierziekten), vasculaire geneeskunde (vaatziekten), infectieziekten en immunologie (afweerproblemen). Daarnaast werken er gespecialiseerde verpleegkundigen, bijvoorbeeld op het gebied van diabetes en osteoporose.

Coassistenten en arts-assistenten

Arts-assistenten zijn artsen die de studie geneeskunde succesvol hebben afgerond. Ze zijn in opleiding om medisch specialist te worden. Ze worden intensief door de internisten begeleid en voeren onder hun supervisie diverse taken uit zoals:

  • zelfstandig spreekuren houden
  • visite lopen op de klinische verpleegafdeling

Coassistenten zijn studenten geneeskunde in de laatste fase van de opleiding tot arts. Zij ondersteunen de internisten en arts-assistenten in werkzaamheden op de polikliniek en klinische verpleegafdeling. Veel patiënten die voor het eerst onze polikliniek bezoeken worden eerst gezien door een coassistent. Hij of zij stelt u alvast een aantal vragen en voert zo nodig een lichamelijk onderzoek uit. Nadat u bij een coassistent bent geweest, wordt u ook door een van de internisten gezien. Een eventuele vervolgafspraak is altijd bij de internist zelf.

De internisten, arts-assistenten en coassistenten hebben dagelijks patiëntbesprekingen. Zo profiteert iedere patiënt van alle kennis en ervaring die aanwezig is. Een ziekenhuis moet aan hoge kwaliteitseisen voldoen om te mogen opleiden. Daarom wordt de Interne geneeskunde van het Dijklander Ziekenhuis regelmatig getoetst om de kwaliteit van de opleiding en de zorg te blijven garanderen.

Verpleegkundigen

Op de polikliniek werken verpleegkundigen gespecialiseerd in de behandeling van diabetes mellitus (suikerziekte). Daarnaast zijn er verpleegkundig specialisten die bevoegd zijn om bepaalde medische taken zelfstandig uit te voren onder supervisie van een medisch specialist. De verpleegkundig specialist houdt zelf spreekuur en kan zelf medicijnen voorschrijven en lichamelijk onderzoek verrichten.

Verpleegkundigen specialisten

Een verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een Master hbo-opleiding waardoor hij of zij taken van een arts kan overnemen. Een verpleegkundig specialist kan zowel verpleegkundige als medische taken verrichten en u dus op meerdere fronten tegelijk helpen. Dit kan gedurende het hele traject van onderzoek, behandeling en controle. 

Afspraak op de verpleegafdeling

De verpleegafdeling Interne geneeskunde bestaat uit twee specialismes: algemene interne geneeskunde én nefrologie. Er zijn in totaal 14 bedden. Iedere werkdag komt een arts kijken hoe het met u gaat. Dit kan een arts-assistent zijn onder supervisie van een internist/nefroloog, of een arts-assistent samen met de internist/nefroloog. Tijdens dit bezoek kijkt en vraagt de arts hoe het met u gaat en zal hij/zij in samenspraak met u bespreken wat er verder nodig is qua behandeling.

Infuus op een verpleegafdeling
Medicijnen uitdelen aan patiënt

Onze specialisten

Patiëntenvoorlichting

Palliatieve zorg

Als u niet meer beter kunt worden, verandert uw behandeling en zorg. Die richt zich dan niet meer op genezen, maar op verbetering en het behoud van kwaliteit van leven. Dat heet palliatieve zorg. Hoe dit wordt ingevuld is afhankelijk van uw wensen. Een zorgverlener van het Team Ondersteuning en Palliatieve Zorg (TOPZ) van het Dijklander Ziekenhuis kan in gesprek met u bekijken wat voor u, en uw naasten, belangrijk is. Lees hier meer over Palliatieve zorg in het Dijklander Ziekenhuis.

Wachttijden

Deze wachttijden zijn afhankelijk van uw persoonlijke en medische situatie en kunnen daarom in de praktijk afwijken.

Afdeling Enkhuizen Hoorn Purmerend Volendam
Interne geneeskunde
Polikliniek
Regulier - 32 dagen 42 dagen -