Logopedie

Mimetherapie bij logopediepatiënt

Logopedie richt zich op volwassenen en kinderen met problemen op het gebied van communicatie (spraak en taal) en slikken. De logopedist werkt samen met de patiënt aan het verbeteren van klachten of het leren omgaan met beperkingen.

Op deze pagina

Afspraak en contact

Bereikbaar ma-vr van 8.30-16.45 uur
Route: poli 38, begane grond
E-mail: logopedie-hoorn@dijklander.nl
Bereikbaar ma-vr van 8.15-16.45 uur
Route: locatie 22, begane grond 

Over de afdeling

Een logopedist onderzoekt en behandelt volwassenen en kinderen met problemen op het gebied van communicatie (spraak en taal) en slikken. Na een verwijzing van de medisch specialist werkt de logopedist samen met u aan het verbeteren van uw klachten of het leren omgaan met beperkingen. Dat kan tijdens een opname in het ziekenhuis of op de polikliniek Revalidatiegeneeskunde.

 

Ziektebeelden en behandeling

De logopedisten hebben specialisaties in de behandeling van specifieke doelgroepen:

  • Niet-aangeboren hersenletsel (CVA, MS, Parkinson)
  • Afasie groepsbehandeling
  • Neuromusculaire aandoeningen zoals ALS
  • Kinderrevalidatie
  • Preverbale logopedie
  • Slikstoornissen
  • Neuromusculaire elektrostimulatie bij bepaalde slikstoornissen
  • Mimetherapie bij halfzijdige gezichtsverlamming

Tijdens een opname

Tijdens uw opname in het ziekenhuis kunnen problemen ontstaan met communiceren, kauwen en/of slikken. Bijvoorbeeld door aandoeningen in de hersenen, bij beademing of algehele verzwakking. Op verwijzing van uw arts komt de logopedist bij u aan het bed voor onderzoek, advies en behandeling.

Afspraak op de polikliniek

Met een verwijzing van een medisch specialist of huisarts kunt u ook naar de logopedist op de polikliniek. Na een uitgebreid logopedisch onderzoek maakt de logopedist in overleg met u een behandelplan. De doelen kunnen uiteenlopen van bevorderen van herstel tot het leren omgaan met beperkingen. Hierbij kunt u denken aan het gebruik van ondersteunende communicatiemiddelen en compensatietechnieken.

De logopedisten werken op de polikliniek Revalidatiegeneeskunde en maken deel uit van een multidisciplinair behandelteam. Dit team bestaat uit een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker en zo nodig een diëtist, psycholoog of orthopedagoog. Een poliklinische revalidatiebehandeling kan plaatsvinden op locatie Hoorn en Purmerend.

Lees hier meer informatie over revalidatiegeneeskunde.

 

Logopedie voor kinderen

Kinderen kunnen onderzocht en begeleid worden in speciale teams zoals het kinderteam van de afdeling Revalidatiegeneeskunde. De logopedist werkt hierbij samen met andere disciplines binnen het team.

Lees hier meer informatie over kinderrevalidatie