Oogheelkunde

Een oogonderzoek bij een patiënt

Bij oogproblemen gaat u naar de poli Oogheelkunde. Daar krijgt u, behalve met oogartsen, ook te maken met medewerkers zo​als technisch oogheelkundig assistenten (TOA), optometristen en orthoptisten. TOA’s voeren metingen uit voordat u bij de oogarts komt. Optometristen verrichten zelfstandige spreekuren voor patiënten met bijvoorbeeld diabetes en glaucoom en overleggen bij twijfel altijd met de oogarts. Orthoptisten onderzoeken de oogstand en de samenwerking tussen de ogen en de​ oogspieren.

 

Belangrijk:
Vanwege een tekort aan oogartsen, vinden spreekuren met ingang van maandag 12 februari alleen op locatie Hoorn plaats. Als u normaal gesproken voor uw afspraak naar Purmerend komt, wordt u nu gevraagd om naar Hoorn te komen. Alleen oogoperaties en enkele spreekuren van paramedici vinden nog plaats op locatie Purmerend.

Op deze pagina

Afspraak en contact

Bereikbaar ma-vr van 8.00 - 16.45 uur
Belt u met de polikliniek, dan krijgt u eerst het Klantcontactcentrum aan de lijn.
Route: poli 20, begane grond
Bereikbaar ma-vr van 8.30-17.00 uur
Route: Locatie 4, begane grond 
Bereikbaar ma-do: 8.00 -17.00 uur en vr: 8.00-12.30 uur
Breikbaar op ma-, di- en donderdagmiddag
Afspraken via de polikliniek Purmerend.

Over de afdeling

Als u nog niet eerder in het ziekenhuis bent ingeschreven, is het belangrijk dat u zich inschrijft bij de inschrijfbalie van het ziekenhuis. De inschrijfbalie is vlakbij de receptie in de centrale hal op de begane grond, dit geldt voor de locaties Hoorn en Purmerend. Houdt u wel rekening met enige wachttijd in verband met uw afspraak.

Verpleegafdeling

Vrijwel alle behandelingen door de oogartsen vinden poliklinisch of via de afdeling Dagbehandeling (Purmerend) of het Oogheelkundig dagcentrum (Hoorn) plaats. Is het toch noodzakelijk dat u voor meerdere dagen opgenomen moet worden, dan vindt dat plaats op de afdeling Algemene chirurgie of op de afdeling Orthopedie (Hoorn).

Oogheelkundig dagcentrum Purmerend

Het Oogheelkundig dagcentrum (ODC) is op de 1e verdieping van locatie Purmerend (C1). Dat is de afdeling waar u vóór en na uw staaroperatie verblijft. Na aanmelding bij de vrijwilliger in de centrale hal wordt u naar het ODC gebracht. Daar wordt u ontvangen door één van de doktersassistentes. De doktersassistente zal u voorbereiden op de operatie. Na de operatie zal ze nog enkele vragen met u doornemen en uitleg geven over de vervolgafspraken en leefregels na de operatie. Daarna mag u naar huis.

Speciale spreekuren

Aandoeningen

U kunt voor onder meer de volgende aandoeningen bij Oogheelkunde terecht.

 • Aandoeningen aan uw oogleden
 • Droge ogen
 • Dubbelzien
 • Hoge oogdruk
 • Keratoconus
 • Maculadegeneratie
 • Netvliesaandoeningen
 • Scheelzien
 • Staar
 • Vlekken en flitsen

Het team bestaat uit:

Technisch oogheelkundig assistent (TOA)

Een technisch oogheelkundig assistent (TOA) ondersteunt oogartsen door het uitvoeren van oogheelkundige onderzoeken, zoals het meten van gezichtsscherpte, oogdruk en het beoordelen van het oog. Ze voeren onderzoeken uit, waaronder:

 • OCT
 • Gezichtsveldonderzoeken 
 • Fundusfotografie
 • Endotheel foto's
 • Pentacam
 • Fluorescentie onderzoeken
 • Biometrie

Daarnaast hebben TOA's een assisterende rol bij verrichtingen en ingrepen. Onderzoeken voeren TOA's zelfstandig uit en rapporteert de resultaten aan de oogarts. Daarnaast begeleidt, informeert en adviseert de TOA patiënten over onderzoeken en de behandeling. 

Orthoptist

De orthoptist houdt zich bezig met onderzoek en behandeling van specifieke oogproblemen, zoals sterkteafwijkingen bij kinderen, scheelzien, het luie oog en oogspierafwijkingen. Tijdens een orthoptisch onderzoek worden de oogstand, samenwerking van de ogen, beweeglijkheid en gezichtsvermogen beoordeeld. Bij kinderen gebeurt dit standaard en bij volwassenen op indicatie.

Patiënten worden doorverwezen naar de orthoptist bij:

 • Onvoldoende zicht op jonge leeftijd
 • Scheelzien
 • Dubbelzien
 • Problemen met oogbewegingen
 • Hoofdpijn na inspanning van de ogen
 • Leesproblemen

De behandeling kan, afhankelijk van de gevonden diagnose, bestaan uit:

 • Het voorschrijven van een bril
 • Het starten van de occlusiebehandeling (een oog afplakken met een oogpleister)
 • Behandelen van de toenemende myopie (bijziendheid / minsterkte) met speciale brillen glazen en/of oogdruppels
 • In enkele gevallen oogdruppels of het voorschrijven van een prismabril
 • Het voorstellen van een oogspier operatie (deze operatie wordt uitgevoerd door de oogarts, vaak pas in een later stadium van de behandeling)

De totale behandeling, vooral van kinderen kan enkele maanden tot vele jaren duren.

Optometrist

Een optometrist is een professionele zorgverlener die gespecialiseerd is in het behoud van uw ooggezondheid en het optimaliseren van uw zicht. Ze voeren uitgebreide oogonderzoeken uit om te controleren hoe goed u ziet, de gezondheid van de ogen te beoordelen en eventuele problemen te diagnosticeren.

Tijdens het onderzoek meet de optometrist uw gezichtsscherpte, controleert de oogdruk, en evalueert de bewegingen en samenwerking van uw ogen. Ze kunnen geavanceerde tests uitvoeren om verschillende oogaandoeningen te detecteren.

Physician assistant (PA) Oogheelkunde

De physician asisstent (PA) Oogheelkunde neemt verschillende medische taken over van de oogarts. U kunt een PA tegenkomen tijdens het spreekuur of bij kleine ingrepen zoals de intra-vitreale injecties, het FAG onderzoek (fluoresceïne angiografie) de YAG nastaar laser en het verwijderen van chalazia. De PA oogheelkunde heeft te allen tijde de supervisie van de oogarts tot zijn of haar beschikking.

Rijbewijskeuring (CBR keuring)

LET OP! Momenteel voeren wij deze keuringen niet uit i.v.m. onderbezetting van de oogartsen. 

Oogafwijkingen kunnen het gezichtsvermogen aantasten en daarmee uw geschiktheid om een voertuig te besturen. Daarom vraagt het CBR soms om een oogheelkundige keuring. U kunt deze keuring bij ons op de poli laten verrichten. U maakt hiervoor een aparte afspraak. Wij kunnen in de meeste gevallen de gegevens direct digitaal naar het CBR doorsturen. De kosten hiervoor bedragen 100,01 euro (incl. btw) en u krijgt een aparte factuur van het ziekenhuis. Deze is altijd voor eigen rekeningen en valt nooit onder uw ziektekostenverzekering.

 

Oogplakkers op een rij
Oogonderzoek bij een patiënt

Patiëntenvoorlichting

Wachttijden

Deze wachttijden zijn afhankelijk van uw persoonlijke en medische situatie en kunnen daarom in de praktijk afwijken.

Afdeling Enkhuizen Hoorn Purmerend Volendam
Oogheelkunde
Polikliniek
Regulier - 365 dagen 365 dagen 155 dagen