Spoedeisende Hulp

Een spoedeisende hulp arts aan het werk

Levensbedreigende situatie? Bel 112.

Hoorn
Onder controle op locatie Hoorn? Bel tijdens kantooruren de eigen polikliniek.
Buiten kantooruren belt u via 0229 – 257 257.

Niet meer onder controle? En is het laatste bezoek meer dan een week geleden? Dan belt u met uw huisarts of (buiten kantooruren) met de huisartsenpost: 0229 – 297 800.

Purmerend
Binnen kantooruren: bel uw huisarts
Buiten kantooruren: bel de Spoedpost Purmerend 0299 – 313 233

Op deze pagina

Afspraak en contact

Nog onder controle

Tijdens kantooruren.

Nog onder controle

Buiten kantooruren.

Niet meer onder controle

Buiten kantooruren.
Tijdens kantooruren belt u uw eigen huisarts.

Spoedpost Purmerend

Buiten kantooruren.
Tijdens kantooruren belt u uw eigen huisarts.

Over de afdeling

Hoorn
Op de Spoedeisende Hulp in locatie Hoorn kan in principe iedere traumapatiënt behandeld worden, met als uitzondering de patiënt met een ernstig hersenletsel en/of ernstig borstletsel. Die patiënten gaan in de meeste gevallen naar het Amsterdam UMC.

Purmerend
Op de Spoedeisende Hulp in locatie Purmerend kunnen traumapatiënten terecht met minder complexe aandoeningen. Ook kunnen hier kinderen terecht, echter met kleine verwondingen, zoals schaaf- en snijwonden of (ongecompliceerde) botbreuken waarvoor geen opname of operatie nodig is. Dit heeft te maken met het feit dat de kinderafdeling in locatie Hoorn is gevestigd. Afhankelijk van de ernst en de aard van de klacht kan door dus uw huisarts worden geadviseerd om naar de Spoedeisende Hulp op locatie Hoorn te gaan voor verdere behandeling. In Hoorn is namelijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week een kinderarts, anesthesist en OK team in het ziekenhuis aanwezig.

Wat doe ik als mijn kind ziek is buiten kantoortijd?

  • Bij levensbedreigende situaties belt u 112.
  • Is het niet levensbedreigend, maar kunt u niet wachten op het spreekuur van uw eigen huisarts? Bel de huisarts op de spoedpost Purmerend 0299 - 313 233.
  • Verwijst de huisarts van de spoedpost u door naar de Spoedeisende Hulp? Dan kan het zijn dat u naar Hoorn of een ander ziekenhuis wordt verwezen, omdat er buiten kantooruren geen kinderarts aanwezig is op locatie Purmerend.

Wat neemt u mee?

  • geldig legitimatiebewijs
  • uw inschrijvingsbewijs van uw zorgverzekeraar
  • medicatie (indien van toepassing)
  • patiëntenpaspoort (als u dat heeft)
  • geld voor taxivervoer naar huis
  • denkt u opgenomen te moeten worden, dan is het handig om toiletartikelen, ochtendjas, pantoffels en nachtgoed mee te nemen.

Hoe wordt u geholpen?

Binnenkomst
Bij binnenkomst wordt u ingeschreven door de doktersassistent; u neemt daarna plaats in de wachtkamer. U wordt opgehaald zodra u aan de beurt bent.

Wachttijden
De meest acute klachten hebben voorrang, dus het kan voorkomen dat iemand die later binnenkomt eerder wordt geholpen.

Kosten

Houd er rekening mee dat aan een bezoek aan de Spoedeisende Hulp altijd kosten zijn verbonden. Ongeacht de inhoudelijke behandeling op de Spoedeisende Hulp betaalt u de kosten uit het eigen risico van uw zorgverzekering. Dat geldt natuurlijk alleen wanneer u dat eigen risico nog niet verbruikt hebt.

Ons team

Het team dat op de SEH werkt, is heel divers: receptionisten, doktersassistenten, SEH-verpleegkundigen, coassistenten, poortartsen, SEH-artsen, huisartsen in opleiding, arts-assistenten van (bijna) alle vakgroepen radiologielaboranten en zo nodig een medisch specialist van een andere afdeling. Dit team stelt de zorgvraag van de patiënt centraal. Het team onderzoekt, behandelt en adviseert de patiënt.

Een inkijk op de SEH in Purmerend
Miniatuur ambulances

Patiëntenvoorlichting