Dijklander Bouwt

algemeen bouwbeeld

Het gebouw van locatie Purmerend is ruim 30 jaar oud. De huidige indeling van het ziekenhuis is gebaseerd op een ontwerp van toen. Inmiddels is het zorglandschap veranderd en heeft het Dijklander Ziekenhuis een duidelijke visie: Meer ingewikkelde en hoog specialistische zorg is ondergebracht in locatie Hoorn. De planbare zorg verschuift naar locatie Purmerend.
Om dat nog beter mogelijk te maken voeren we met name op locatie Purmerend diverse verbouwingen uit. Tot en met 2021 staan er diverse projecten gepland.

Samen met patiënten, medewerkers en bezoekers is gekeken wat daarbij belangrijk is. Ymke Fokma, lid raad van bestuur: ‘De omgeving wordt zo ingericht dat deze nog beter aansluit bij de wensen en behoeften van onze patiënten en bezoekers, maar ook bij de werkwijze van onze polikliniekmedewerkers en artsen’.

Wat doen we nu in Purmerend?

Renovatie van de PAAZ
Oplevering februari 2021

De PAAZ van het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend is al sinds 1988 niet wezenlijk veranderd. Hoog tijd dus om deze omgeving aan te passen naar de moderne eisen die gesteld worden aan goede zorg, privacy en hygiene. Naast een bouwkundige aanpassing zal er in de nieuwe PAAZ ook meer aandacht zijn voor de somatische zorg. Tijdens de verbouwperiode is de PAAZ in gebruik, zij het op een andere locatie, namelijk D2 op de voormalige IC en de dagbehandeling.

Bestrating parkeerterrein
Oplevering voorjaar 2021

Het terrein bij de hoofdingang van locatie Purmerend wordt vernieuwd. Aan de voorzijde van het gebouw is eerder dit jaar al een start gemaakt. ca. 200 parkeerplaatsen worden vernieuwd. De werkzaamheden duren tot de lente van 2021. Naast de verharding voor auto’s worden ook de gedeeltes voor fietsers en voetgangers aangepakt. Bij de luifel van het gebouw wordt het rijgedeelte voor auto’s aangepast en er komt een aparte ‘ophalen en wegbrengen’ strook. De looproutes worden aangepast en een deel van de fietsparkeerplaatsen worden verplaatst naar een nieuwe locatie. Zo wordt de toegankelijkheid vergroot.

Wat gaan we nog meer doen?

  • Vernieuwing/herinrichting van de poliklinieken (2021)
  • Herinrichting van de verpleegafdelingen

Wat hebben we al gedaan?

Centrum voor kinderwens
Oplevering februari 2021

lVF lab

In 2020 werd gestart met de bouw van de IVF-afdeling inclusief het eigen IVF laboratorium waar volledige IVF- en ICSI-behandelingen kunnen plaatsvinden. Het Centrum voor kinderwens is begin 2021 geopend. Het behandelt patiënten met vruchtbaarheidsproblemen uit de regio én daarbuiten.

Nieuw Dagcentrum Volwassenen
Oplevering november 2020
behandelstoelen dagcentrum

Een behandeling in het ziekenhuis is niet fijn en die wil je het liefst zo kort mogelijk houden. Dankzij steeds betere medische technieken en behandelingen kunnen steeds meer ingrepen plaatsvinden in dagbehandeling. Ook hoef je lang niet altijd in een bed te liggen. Op het nieuw te bouwen dagcentrum komen bedden en ligstoelen en is er een directe verbinding met de OK. De routes zijn kort en snel in een moderne en prettige omgeving.

Renovatie OK-complex
Oplevering september 2020

Nieuwe OK Purmerend

Na de verbouwing beschikt Purmerend over  zes nieuwe operatiekamers. Deze zijn toegerust voor alle soorten ingrepen, maar worden vooral ingezet voor de minder complexe en veel voorkomende operaties. Denk hierbij aan staar-, liesbreuk- en galblaasoperaties, maar ook gynaecologische ingrepen zoals bekkenbodem- en kijkoperaties. Marjolein van der Horst, medisch manager OK: “We gaan hier dagelijks 24 tot 32 patiënten opereren. Alle operatiekamers zijn erop ingericht om deze operaties zo veilig, goed en soepel mogelijk te laten verlopen. Het ziekenhuis is hiermee klaar voor de toekomst".

Acute Zorg Unit
Opgeleverd juni 2020

kamer AZU

In  juni 2020 is de Acute Zorg Unit (AZU) op locatie Purmerend in gebruik genomen. De AZU bestaat uit één afdeling waarin Spoedeisende hulp, eerste harthulp, hartbewaking en intensive care (IC) in één vleugel zijn ondergebracht. De acute neurologie (stroke-unit) zal in 2021 hierbij aansluiten. Binnen de Acute Zorg Unit worden ruimtes, voorzieningen en apparatuur gedeeld en zodoende optimaal benut. Medisch specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen werken op de AZU samen en delen hun kennis. Hiermee kunnen we het zorg- en behandelproces zo goed mogelijk op elkaar aan laten sluiten. De patiënten zijn daardoor verzekerd van de juiste zorg op de juiste plek.


Centrale hal 
Opgeleverd juni 2020

hal sept 2020
De hal is de centrale plek, het hart van het ziekenhuis. Waar we naartoe willen is een open plein met veel ruimte. Beter toegankelijkheid en een structurele balie voor onze gastvrouwen. Een plek ook met veel groen en een grote diversiteit aan zitjes. Met meer ruimte voor ontmoeten, wachten, consumeren, (werk)overleg of om u terug te trekken voor wat rust en privacy.


Scopiecentrum Purmerend
Opgeleverd juli 2019
Uitslaapkamer scopiecentrum Purmerend

Op de 1e verdieping is een modern Scopiecentrum gebouwd. Hier vinden endoscopische onderzoeken en behandelingen plaats van het maag-darmkanaal en de luchtwegen. Het centrum beschikt  o.a. over een grote uitslaapkamer en meer comfort en privacy voor patiënten. Wist u dat Purmerend – net als onze locatie in Hoorn – een van de screeningscentra voor het bevolkingsonderzoek darmkanker is?

Kraamsuites
Eerder al werd op locatie Hoorn geïnvesteerd in luxe kraamsuites. Met de verschuiving van de geboortezorg van Purmerend naar Hoorn is het aantal kraamsuites uitgebreid. In deze nieuwe kraamsuites kunnen ouders en kind samen verblijven. De kamers zijn voorzien van alle moderne faciliteiten.