De verloskunde

Ik ben zwanger

Een zwangerschap en een bevalling worden in Nederland zo lang mogelijk begeleid door de verloskundige. Hij of zij is gespecialiseerd in het begeleiden van een normale zwangerschap en bevalling. Heb je tijdens de zwangerschap of bij de bevalling specialistische zorg nodig? Dan krijg je in het ziekenhuis begeleiding van een gynaecoloog.

Afspraak met de verloskundige

Je bent zwanger, wat leuk! Een zwangerschap en een bevalling worden in Nederland zo lang mogelijk begeleid door de verloskundige. Zij of hij is gespecialiseerd in het begeleiden van een normale zwangerschap en bevalling. Heb je tijdens je zwangerschap of bij de bevalling specialistische zorg nodig? Dan word je doorverwezen naar het ziekenhuis. Je krijgt daar de hulp en zorg die jij en je baby nodig hebben om je zwangerschap en bevalling veilig te laten verlopen. .

Als je weet dat je zwanger bent, maak je een afspraak met een verloskundige bij jou in de buurt. Zij of hij brengt je huisarts op de hoogte. Als je medicijnen slikt, vertel dan je apotheker dat je zwanger bent. Het is belangrijk te weten of je medicijnen effect hebben op de baby. Je apotheker kan je over eventuele alternatieven goed adviseren.

Het Centrum voor geboortezorg valt onder Geboortehart (www.geboortehart.nl). Geboortehart is een samenwerkingsverband tussen verloskundigen, echoscopisten, verpleegkundigen en gynaecologen met als doel de beste start bieden aan moeder en kind. 

Verloskundigepraktijken

Hieronder staan de verloskundigenpraktijken in West-Friesland en Waterland. Via de websites van de praktijken kun je een afspraak maken.

Afspraak met de gynaecoloog

Als je een medische indicatie hebt, word je tijdens de zwangerschap of bevalling begeleid onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog in het ziekenhuis. Sommige taken van de gynaecoloog kunnen worden overgenomen door de klinisch verloskundigen.

Alle vrouwen die komen bevallen worden in principe begeleid door de klinisch verloskundigen op de kraamsuites. Dit betekent dat zij ook de verantwoording hebben over moeilijke of gecompliceerde bevallingen. Zij doen dat onder supervisie van de gynaecoloog, die altijd eindverantwoordelijk is.

Het verloskundig team van het Dijklander Ziekenhuis bestaat naast de gynaecologen en klinisch verloskundigen uit: gespecialiseerde (obstetrie) verpleegkundigen, algemeen verpleegkundigen, polikliniekassistenten, kraamverzorgenden en soms assistent-gynaecologen, artsen die later huisarts, tropenarts of gynaecoloog willen worden. Ook werken er co-assistenten (studenten geneeskunde in de laatste fase van voorbereiding op het artsexamen) en verloskundigen in opleiding. Het hele team neemt de zorg voor zwangeren en kraamvrouwen op de polikliniek, de afdeling en de kraamsuites op zich.

Meer over Verloskunde in het Dijklander Ziekenhuis