Mijn baby ligt op de afdeling Neonatologie

Baby’s die te vroeg geboren zijn of nog extra medische ondersteuning nodig hebben na hun geboorte, worden opgenomen in een couveusesuite. Voorheen lagen deze baby’s bij elkaar op één afdeling en konden ouders op bezoek komen. Nu kan één van de ouders bij hun eigen kindje op de eigen suite verblijven met eigen badkamer en zelfs blijven slapen. Natuurlijk alleen als de medische conditie van de pas bevallen moeder dat toelaat.

Bekijk hieronder de rondleiding over de afdeling Neonatologie:

 

 

Als je nog patiënt bent van de gynaecoloog, krijg je verpleegkundige zorg van een verpleegkundige van de kraamafdeling en/of van de afdeling Neonatologie. Als je normaal gesproken uit het ziekenhuis zou worden ontslagen, blijf je nu slapen (inroomen) en zorg je voor jezelf. De eerste week na de bevalling ben je uiteraard nog kraamvrouw en krijg je de nodige ondersteuning van de verloskundige en kraamverzorgende / verpleegkundige. De eerste week kun je je laten verzorgen door je eigen kraamverzorgende en verloskundige. Verder kun je de afdeling alleen betreden met een toegangspas, of je kunt aanbellen. Dan doen wij de deur voor je open.

Blijven slapen

Als ouders kun je dag en nacht aanwezig zijn bij je kindje. Er is een bedbank en op indicatie een bed aanwezig. Blijven slapen is niet verplicht. Als je het prettiger vindt om thuis te slapen kan dat ook.

Maaltijden

Maaltijden en koffie en thee worden verstrekt door het ziekenhuis. Eigen drank en etenswaren kun je bewaren in het koelkastje op de kamer.

Contact met je kindje

Voor ieder kind maar zeker als het in de couveuse ligt is huid- op huidcontact met zijn ouders erg fijn. Het is belangrijk dat jij en je kind elkaar al in een vroeg stadium leren kennen, zeker als je door opname van elkaar gescheiden bent. Dat kan door aanraken, verzorgen, op schoot, buidelen, (borst)voeden, praten. Door veelvuldig contact zul je ook het gedrag en de reacties van je kind beter leren begrijpen. Je zult ook zo snel mogelijk bij de verzorging betrokken worden, voor zover de gezondheidstoestand van je kind dat toelaat. Dat hangt af van verschillende factoren zoals temperatuur, gewicht, zwangerschapsduur en de algehele conditie. Als je kind in een wiegje ligt en soms ook in de couveuse kun je eigen kleding gebruiken. Let op met witte kleding: die kan zoek raken in de ziekenhuiswas. Je mag een eigen knuffel meenemen.

Buidelen

Buidelen is een manier om ouders en hun pasgeboren kind heel dicht bij elkaar te brengen: huid- op huidcontact. Buidelen houden in dat het kind bloot (met luier aan) op de blote borst van vader of moeder gelegd wordt, toegedekt met een molton doek. Op deze manier kan het kind zich ontspannen en het stimuleert ook de ademhaling. Buidelen maakt ouders en kind sneller vertrouwd met elkaar, waardoor ouders soms minder angstig zijn ten opzichte van hun nog kwetsbare kind. In principe mogen alle kinderen buidelen, mits de conditie dit toelaat. Buidelen kan een hele fijne ervaring zijn, maar is geen verplichting.

Borstvoeding

Wanneer je borstvoeding wilt geven is dit bijna altijd mogelijk en mocht je kind niet in staat zijn om te drin­ken, dan kun je zolang de voeding afkolven. Hoe vaak je borstvoeding kunt gaan geven en op welke tijden, kun je het beste overleggen met de verpleegkundige. Dit is namelijk afhankelijk van de leeftijd en de conditie van je kind en kan per dag verschil­len. Zowel op de kraamafdeling als op de afdeling Neonatologie van locatie Hoorn zijn informatiefolders over borstvoeding aanwezig. De verpleegkundigen begeleiden je zo goed mogelijk bij het geven van borstvoeding. Ook kun je extra ondersteuning krijgen van een lactatiekundige.

Overplaatsen

Het kan noodzakelijk zijn dat je kind overgeplaatst wordt naar een academisch centrum, waar meer intensieve zorg gegeven kan worden. Zodra je kind voldoende is hersteld, zal het in overleg met het zieken­huis en jou meestal weer teruggeplaatst worden.

Kinderfysiotherapie

Tijdens de opname komt bij kinderen met een zwangerschapsduur korter dan 32 weken, een laag geboortegewicht of bij een moeilijke start de kinderfysiotherapeut één of meerdere keren kijken. Zij let vooral op de motoriek, de houding en het bewegen en kan je tips geven ten aanzien van het hanteren en positioneren van je kindje in bed en tijdens de verzorging.

Nazorg

Het Dijklander ziekenhuis heeft een speciaal spreekuur voor baby’s die een langere periode op de afdeling neonatologie (couveuseafdeling) gelegen hebben. Dit is de ‘Wijngaardenpoli’, vernoemd naar de collega die het heeft opgestart.

Voor wie is deze polikliniek ?
Afhankelijk van de duur en de ernst van de opname worden deze baby’s na ontslag de eerste 1 tot 6 maanden gevolgd door de kinderarts en de neonatologie-verpleegkundige, eventueel aansluitend door de fysiotherapeute en/of logopediste. Ook krijgen de baby’s zonodig de eerste vaccinaties.