Coronavirus

Informatie over het Coronavirus

Mogelijk heb je naar aanleiding van het coronavirus vragen of maak je je zorgen. Hieronder staan antwoorden op vragen die wij momenteel veel krijgen. Neem gerust telefonisch contact op met je verloskundige als je nog andere vragen of zorgen hebt. Voor algemene informatie over corona verwijzen we je door naar de website van het RIVM. Het dragen van een mondkapje is in het Centrum voor geboortezorg verplicht voor alle medewerkers, patiënten en bezoekers. Een patiënt in bed hoeft geen mondkapje te dragen. Desinfecteer je handen bij binnenkomst en bij vertrek.

Ik ben zwanger, moet ik mij extra zorgen maken?
Nee, met de gegevens die nu bekend zijn, lijken de gevolgen van een infectie met het coronavirus bij een zwangere vrouw niet anders voor het kind en de moeder dan bij andere infectieziekten die koorts veroorzaken.

(Poliklinische) afspraak in het Centrum voor geboortezorg
Als het mogelijk is, doen we nu zoveel mogelijk afspraken telefonisch of via beeldbellen. Maar er zijn natuurlijk ook afspraken en controles die we niet via de telefoon kunnen doen. In dat geval vragen wij je om eerst thuis je temperatuur te meten. Heb je COVID19 gerelateerde klachten als hoesten en keelpijn; meet je 38 graden Celsius of hoger, of zijn er mensen in je omgeving die COVID klachten hebben, of positief getest zijn? Neem dan eerst telefonisch contact op met het Centrum voor geboortezorg om te overleggen. Voorlopig gelden voor afspraken de volgende regels:

  • Tijdens een afspraak bij de polikliniek mag je 1 persoon (meestal je partner) meenemen.
  • Bij de bevalling mogen, naast de zorgverleners, maximaal twee bezoekers (inclusief de partner) aanwezig zijn. 
  • Buiten kantoortijden kan het soms noodzakelijke zijn om langs te komen. Na telefonisch overleg met de verpleegkundige meld je je in het Centrum voor geboortezorg (2e verdieping) van het ziekenhuis. Tijdens dit bezoek mag je 1 persoon meenemen. 

Entree zwangeren via hoofdingang
Patiënten komen net als alle andere patiënten via de hoofdingang en ’s avonds en ’s nachts via SEH ingang binnen.

Opname in het Centrum voor geboortezorg
Als je om medische redenen moet worden opgenomen in het Centrum voor geboortezorg is dat nog gewoon mogelijk. Wel vragen wij je om thuis eerst je temperatuur op te nemen. Meet je 38 graden Celsius of hoger, of heb je andere COVID-19 gerelateerde klachten? Dan wordt je in isolatie opgenomen en gelden er strikte maatregelen volgens de richtlijnen van het RIVM.
De barende kan op dit moment maximaal 2 personen meenemen. Dit is over het algemeen de partner, maar kan ook een doela of fotograaf zijn. Er mogen maximaal 2 bezoekers per bezoekmoment langskomen (partner telt ook als bezoeker).

Bevallen in het Centrum voor geboortezorg
Je kan gewoon bij ons terecht om te bevallen, samen met je partner óf een andere begeleider. Dit gaat altijd in overleg met de arts. De verloskundige, verpleegkundige en kraamverzorger zijn ook aanwezig en nemen alle voorzorgsmaatregelen in acht. Daar hoef jij je verder geen zorgen over te maken.

Het is niet gewenst dat de aanwezigen van de verloskamer rondlopen over de gangen van het Centrum voor geboortezorg; zij dienen zoveel mogelijk op de suite te blijven

Ga je bevallen en heb je last van gezondheidsklachten die kunnen wijzen op het coronavirus (hoesten, koorts, benauwd, verkouden)?
Dan kan je ook nog steeds bij ons terecht en zorgen wij dat alle voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Helaas is het dan alleen niet meer mogelijk om in bad te bevallen.

Heeft je partner/begeleider last van gezondheidsklachten die kunnen wijzen op het coronavirus (hoesten, koorts, benauwd, verkouden)?
Dan mag hij/zij nog steeds aanwezig zijn bij de bevalling. Maar we vragen hem/haar wel om bij het verlaten van het ziekenhuis rechtstreeks naar de uitgang te gaan (en niet nog eerst op bezoek op een andere afdeling bijvoorbeeld).

Inleiden en (on)geplande keizersnedes
Het inleiden van bevallingen en (on)geplande keizersnedes gaan gewoon door. Bij een inleiding of geplande keizersnede voeren we als daar aanleiding toe is een COVID-test uit. We vragen je om thuis eerst je temperatuur op te nemen. Meet je 38 graden Celsius of hoger of heb jij en/of je begeleider(s) andere COVID gerelateerde klachten? Dan zorgen wij dat alle voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Bij een keizersnede mag je partner/begeleider ook gewoon mee naar de operatiekamer. De intake voor een geplande keizersnede wordt telefonisch gedaan.

Geboorteaangifte
Het aangeven van een geboorte gaat kan digitaal via de website van de gemeente Hoorn. Dit kan alleen als een van beide ouders een Nederlandse identiteit heeft. In alle andere gevallen moet telefonisch contact worden opgenomen met de gemeente Hoorn.