Tarieven en zorgverzekeraars

Het Dijklander Ziekenhuis heeft contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars waardoor behandelingen vallend onder de basisverzekering zoals IVF/ICSI in principe gedekt zijn, mits je aan je polisvoorwaarden voldoet. Voordat je start met een behandeling raden wij aan om te informeren bij de zorgverzekeraar of je recht hebt op vergoeding én of er een machtiging nodig is om voor bijvoorbeeld IVF of ICSI in aanmerking te komen.

Belangrijk:
Sommige  budgetpolissen vallen niet onder de verzekerde zorg in het Dijklander Ziekenhuis. Heb je een budgetpolis? Dan kun je nog steeds bij ons terecht maar wordt mogelijk niet de hele behandeling vergoed. Neem contact op met je zorgverzekeraar of kijk op website van het Dijklander Ziekenhuis. Het Dijklander Ziekenhuis kan niet de verantwoordelijkheid op zich nemen om te verifiëren of de behandeling wordt vergoed.

Als je zorgverzekeraar de behandeling niet vergoedt of als je geen zorgverzekering hebt, is het zogenaamde ‘passantentarief’ van toepassing. Dit betekent dat de behandeling zelf moet worden betaald, voorafgaand aan de start van de behandeling. Om welke bedragen het gaat, kun je in de tabel met passantentarieven IVF/ICSI terug vinden. Via deze link kun je die tabel inzien. Daarnaast is ook het passantentarief van het Dijklander Ziekenhuis van toepassing.

Deze tarievenlijst is afgeleid van de landelijk geldende tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De datum van het eerste bezoek of activiteit is leidend voor de bepaling van het tarief. De passantentarieven van dat jaar zijn dan van toepassing op die behandeling.

Passantenprijzen zijn onder voorbehoud. Landelijke of interne ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassingen.

In het tarief voor IVF/ICSI wordt uitgegaan door de zorgverzekeraar van lokale verdoving. Indien je een punctie onder diepe sedatie wenst, brengen we daarvoor een bedrag van 115 euro (vanaf 1 juni 2024: 125 euro) in rekening die je afzonderlijk dient te betalen.

Contact

Heb je nog vragen over kosten? Mail ons via klantencontacten@dijklander.nl.