Alle veelgestelde vragen

Vraagtekens

Hieronder vindt u een overzicht van alle veelgestelde vragen over het coronavirus en Dijklander Ziekenhuis.

 

Coronavirus - uw afspraken en behandeling

01. Gaat mijn afspraak op de polikliniek nog door?

Met ingang van 16 maart heeft het Dijklander Ziekenhuis de poliklinische activiteiten beperkt. Dit betekent geen sluiting van de poliklinieken. Maar, waar mogelijk, zullen consulten met patiënten telefonisch of via videoverbinding plaatsvinden. Alleen als het medisch direct noodzakelijk is, kunnen patiënten naar de poli komen. Ook worden er geen second opinions meer uitgevoerd.

Zit ik bij de eerste patiënten die weer mogen komen?
Vanaf 28 april start het Dijklander Ziekenhuis de poliklinische zorg voorzichtig weer op. In de gehele regio zijn gezamenlijke afspraken gemaakt over welke patiënten als eerst geholpen moeten worden. Deze afspraken zijn gebaseerd op landelijke richtlijnen waarin staat welke diagnoses het meest urgent zijn. Het is dus niet in alle gevallen zo dat als uw behandeling al een tijd geleden is uitgesteld, u nu als eerste aan de beurt bent. U kunt erop vertrouwen dat uw behandeling doorgaat zodra het kan. Alle patiënten die een afspraak hebben staan, worden persoonlijk gebeld of deze wel of niet doorgaat. U hoeft daarvoor niet zelf contact op te nemen met het ziekenhuis.Let op: het ziekenhuis belt met een anoniem nummer.

02. Gaat mijn behandeling (bvb scopie onderzoek) door?

Ingeplande behandelingen (zoals scopie onderzoek) voor de komende weken worden verzet. Als u een afspraak heeft voor een behandeling die wordt verzet, wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd. U hoeft hiervoor zelf geen contact met het ziekenhuis op te nemen. Let op! Het ziekenhuis belt met een anoniem nummer.

03. Gaat mijn behandeling tegen kanker door?

Voor patiënten die een afspraak hebben op de polikliniek hematologie-oncologie of een behandeling moeten ondergaan op het dagcentrum Oncologie geldt: Als u luchtwegklachten heeft (hoesten, keelpijn, verkoudheid, kortademigheid, niezen) of koorts (temperatuur hoger dan 38 C), dan vragen wij u voorafgaand aan uw afspraak contact met ons op te nemen.

Wij vragen patiënten voor behandeling op de dagbehandeling oncologie geen begeleider mee te nemen (u kunt alleen gebracht en gehaald worden). En voor de afspraak op de polikliniek oncologie-hematologie te komen met max. 1 begeleider voor wie ook geldt: kom niet mee wanneer u last heeft van luchtwegklachten (hoesten, keelpijn, verkoudheid, kortademigheid, niezen) of koorts (temperatuur hoger dan 38 C). Was of desinfecteer de handen goed voor én na het bezoek op de poli. Reizen met het openbaar vervoer wordt afgeraden.

04. Gaat mijn operatie door?

Er is besloten om een aantal ingeplande operaties voor de komende weken te verzetten. Dit gaat met name om operaties waarbij wordt verwacht dat na de operatie een ziekenhuisopname nodig is. In totaal gaat het om ongeveer de helft van de operaties in het Dijklander Ziekenhuis. Als uw operatie wordt verzet, wordt u hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. U hoeft hiervoor zelf geen contact met het ziekenhuis op te nemen. Let op! Het ziekenhuis belt met een anoniem nummer.

05. Kan er een begeleider mee naar mijn afspraak?

In principe mag u niemand meenemen naar uw afspraak. Tenzij u begeleiding nodig heeft van een mantelzorger, dan mag er één mantelzorger meekomen. Als iemand u naar het ziekenhuis brengt omdat u zelf geen vervoer hebt of niet zelf kunt rijden, kan deze persoon buiten het ziekenhuis blijven wachten. Het is niet bedoeling dat deze persoon in de wachtkamer plaatsneemt. 

Bij de ingangen van al onze locaties staan medewerkers die patiënten en bezoekers ontvangen. Zij heten elke patiënt en bezoeker welkom en stellen een aantal vragen. Aan de hand daarvan beoordelen zij of iemand mogelijk besmet is met het coronavirus. Zodat er, indien nodig, extra maatregelen genomen kunnen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bijvoorbeeld door een mondkapje aan te reiken.

08. Kan ik nog terecht voor bloed prikken, röntgenfoto's en andere diagnostiek?

Bloed prikken, röntgenfoto's en andere diagnostiek is nu alleen mogelijk als daar een directe (urgente) medische noodzaak voor is. Overleg met uw huisarts als u bloed moet laten prikken, röntgenfoto's moet laten maken of andere diagnostiek nodig heeft. Hij/zij kan beoordelen (eventueel in overleg met het ziekenhuis) of uw verwijzing een directe medische noodzaak heeft.
Een overzicht van overige priklocaties in beide regio's vind je hier:
Regio Hoorn:  https://dcwf.nl/prikpunten/
Regio Purmerend https://www.salt.nl/tag/afwijkende-openingstijden/

11. Worden patiëntgegevens gebruikt in wetenschappelijk onderzoek naar corona?

Over het coronavirus is nog veel niet bekend. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om de zorg voor coronapatiënten te verbeteren en de volksgezondheid beter te beschermen. Dit doen we zelf, maar ook samen met andere instellingen.

Medische gegevens
Voor wetenschappelijk onderzoek naar COVID-19 zijn medische gegevens uit uw dossier nodig. In deze tijden van crisis kunnen wij u niet altijd vooraf om toestemming vragen om deze gegevens te delen. Daarom gaan we er van uit dat u dit goed vindt.

Privacy
Uw gebruikte gegevens worden voorzien van een code en zijn hierdoor niet naar u te herleiden. Hiermee beschermen we uw privacy.

Heeft u bezwaar?
Mocht u bezwaar hebben tegen dit gebruik van uw gegevens, zeg dit dan tegen uw behandelaar. U kunt ook een email sturen naar patientenservicepunt@dijklander.nl. Vanaf dat moment zullen wij uw gegevens niet langer voor onderzoek naar COVID-19 gebruiken. Dit kunt u op elk moment doen.

14. Kan ik veilig naar het ziekenhuis komen?

Ja, we nemen diverse maatregelen voor uw en onze veiligheid.
We houden de 1,5 meter aan. We richten poli’s hiervoor tijdelijk opnieuw in. Zo gaan we werken met bepaalde tijdsloten, zodat patiënten elkaar zo min mogelijk kruisen. Er kunnen minder patiënten plaatsnemen in de wachtkamers. In de grote hal van beide locaties is ruimte gecreëerd om te wachten, als de wachtkamer van de betreffende polikliniek vol is.

15. Wat als mijn klachten verergeren?

Op alle poliklinieken beoordelen de specialisten welke patiënten het eerst gezien moeten worden. Voelt u dat u zieker wordt of twijfelt u of uw zorg uitgesteld kan worden, neem dan contact op met uw huisarts. Bent u al onder behandeling van het ziekenhuis, neem dan contact op met de polikliniek.

Coronavirus - op bezoek

01. Is het ziekenhuis geopend voor bezoekers?

Ja, maar de bezoekregels zijn wel aangepast. U vindt de bezoekregels hier.

Luisterend oor
Patiënten in isolatie en hun naasten kunnen gebruikmaken van de Luisterlijn: telefonisch contact met de geestelijk verzorgers van het ziekenhuis. Zij bieden via dit nummer een luisterend oor en zijn 7 dagen p. week bereikbaar van 09.00-18.00 uur via 0229 - 208 289 (Hoorn) en 0299 - 457 262 (Purmerend).

Coronavirus - onze maatregelen

01. Is het ziekenhuis voorbereid om patiënten met (verdenking van) het coronavirus op te vangen?

Ja, we hebben duidelijke werkafspraken hoe we kunnen vaststellen of patiënten mogelijk besmet zijn met het coronavirus en hoe we deze patiënten veilig kunnen opnemen en verplegen.

Bij de SEH in Hoorn is een triagepunt gerealiseerd in de ambulancegarage aan de achterzijde van de spoedeisende hulp in Hoorn.  In Purmerend wordt de ingang van de huisartsenpost/SEH gebruikt als triage-punt. Hier worden alle SEH-patiënten opgevangen voor een eerste beoordeling van hun klachten. Van hieruit kunnen patiënten op de juiste manier geholpen worden en is het ziekenhuis voorbereid op patiënten met mogelijk het coronavirus.

Patiënten met (verdenking van) het coronavirus worden geïsoleerd verpleegd. Dat wil zeggen: in een aparte eenpersoonskamer, met extra maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

02. Kan het ziekenhuis de toestroom van patiënten aan?

Ja, ter voorbereiding op een grotere toestroom van patiënten is in het weekend van 21 maart de capaciteit van de Spoedeisende Hulp en Intensive Care opgeschaald. OK-personeel en anesthesisten zijn opgeleid om IC-personeel bij te staan en de IC-patiënten te kunnen behandelen.

Ook artsen en verpleegkundigen van andere afdelingen worden klaargestoomd om op de COVID-afdelingen aan de slag te kunnen. Zo creëert het ziekenhuis voldoende capaciteit om benodigde zorg te leveren aan patiënten.

03. Wat zijn de regels voor bezoek?

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft het Dijklander Ziekenhuis de bezoekregels aangescherpt. U vindt de aangepaste bezoekregels hier.

Bij de ingangen in Hoorn en Purmerend staan medewerkers die patiënten en bezoekers ontvangen. Zij heten elke patiënt en bezoeker welkom en stellen een aantal vragen. Aan de hand daarvan beoordelen zij of iemand mogelijk besmet is met het coronavirus. Zodat er, indien nodig, extra maatregelen genomen kunnen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bijvoorbeeld door een mondkapje aan te reiken.

Dank voor uw medewerking!

 

05. Waarom schalen we niet meer zorg op?

We snappen heel goed dat sommige patiënten al een lange tijd wachten op zorg. We willen deze zorg veilig aanbieden en dat kan alleen als we dit stapje voor stapje doen. Wekelijks zal het opschalen worden gemonitord en indien nodig worden bijgesteld.

06. Moet ik een mondkapje op als ik naar het ziekenhuis kom?

Nee, dat is niet nodig. Alle patiënten en bezoekers worden bij binnenkomst gescreend. Hebt u klachten, dan krijgt u een mondkapje van het ziekenhuis. Hebt u geen klachten, maar geeft het u een veilig gevoel om een mondkapje te dragen? Dan mag u tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis een mondkapje dragen dat u zelf meebrengt.

Coronavirus - contact

01. Is het Patiëntenservicepunt bereikbaar?

De maatregelen die momenteel voor het ziekenhuis gelden, hebben ook gevolgen voor de aanwezigheid van onze medewerkers van het Patiëntenservicepunt. Een persoonlijk gesprek met een van onze medewerkers is momenteel helaas niet mogelijk.

Zij zijn per mail bereikbaar via patientenservicepunt@dijklander.nl. Mocht u digitaal geen mogelijkheden hebben, dan kunt u het Patiëntenservicepunt (beperkt) telefonisch bereiken via 0229 - 257 613. Komt u in ieder geval niet naar het ziekenhuis met uw vragen.
Let op: u kunt niet bij het Patiëntenservicepunt terecht met vragen over het verzetten of maken van afspraken, of inhoudelijke vragen over uw behandeling. Neem hiervoor contact op met de poli. Lees hier meer over wat het Patiëntenservicepunt kan bieden.