Onze maatregelen

Corona virus

In verband met het coronavirus hebben wij een aantal maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
Voor uw eigen gezondheid en ter bescherming van onze patiënten en medewerkers vragen wij u dringend onze geldende maatregelen na te komen. Ook voor mensen die gevaccineerd zijn blijven deze maatregelen van toepassing.

Algemene maatregelen

Deze maatregelen gelden overal in het ziekenhuis:

 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Daar waar 1,5 meter afstand houden niet lukt (wachtkamer, behandelkamer, bij de balie, in de lift, aan het bed, etc.) is een mondkapje verplicht. In elke wachtkamer zijn mondkapjes beschikbaar bij de balie. Kunt u om medische redenen geen mondkapje verdragen? Meldt u zich dan bij de receptie van het ziekenhuis. Hier is een faceshield beschikbaar voor u.
 • Kom niet niet eerder dan 5 minuten van te voren naar het ziekenhuis. Zo voorkomen we dat de wachtkamer te vol raakt. 
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en bij vertrek.
 • Heeft u corona-achtige klachten en wilt of moet u toch echt langskomen? Belt u ons dan van te voren zodat we de juiste beschermingsmaatregelen kunnen treffen.
 • Bel ons ook als u < 2 weken geleden bent teruggekomen uit een oranje of rood reisgebied en/of als u betrokken bent bij contactonderzoek vanuit de GGD.

Aanvullende maatregelen voor polikliniekbezoek

 • Voor een afspraak op de poli mag u maximaal één begeleider meenemen.
 • Vanwege de 1,5 meter maatregel is het aantal zitplaatsen op de poli beperkt. Is de wachtruimte vol, dan kunt u gebruik maken van extra wachtruimte op de gang nabij de poli. Meldt u zich wel eerst even aan de balie dat u er bent.

Aanvullende maatregelen voor bezoek op de verpleegafdeling:

 • U mag met maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd aanwezig zijn.
 • Voor de Intensive care geldt: twee keer 2 bezoekers per dag en bij coronapatiënten twee keer 1 bezoeker per dag.
 • Op de verpleegafdeling vragen wij u een mondkapje te dragen.

Voor alle bezoekregels klik hier.

Maatregelen voor zwangeren
Voor de maatregelen voor zwangeren verwijzen wij naar het Centrum voor geboortezorg

Bent u gevaccineerd?
Voor gevaccineerde mensen gelden - voorlopig - dezelfde algemene coronaregels als voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Na vaccinatie is de kans om ziek te worden van het covid-19 virus veel kleiner. Het is echter nog niet voldoende duidelijk of iemand die gevaccineerd is anderen nog kan besmetten, en ook niet hoe lang het vaccin bescherming biedt. Daarom blijven alle maatregelen van kracht voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

U kunt erop rekenen dat wij alles doen om uw bezoek veilig te laten verlopen.
Heeft u nog vragen? Belt u dan gerust voorafgaand aan uw bezoek met de polikliniek of de afdeling.