Onze maatregelen

Corona virus

In verband met het coronavirus hebben wij een aantal maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken.  
Voor uw eigen gezondheid en ter bescherming van onze patiënten en medewerkers vragen wij u dringend deze maatregelen na te komen. Ook voor mensen die gevaccineerd zijn blijven deze maatregelen van toepassing.

Algemene maatregelen

Deze maatregelen gelden overal in het ziekenhuis:

 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Draag een mondkapje. 
 • Kom niet eerder dan 5 minuten van te voren naar het ziekenhuis. Zo voorkomen we dat de wachtkamer te vol raakt. 
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en bij vertrek.
 • Heeft u corona-achtige klachten en wilt of moet u toch echt langskomen? Belt u ons dan van te voren zodat we de juiste beschermingsmaatregelen kunnen treffen.
 • Bel ons ook als u < 2 weken geleden bent teruggekomen uit een oranje of rood reisgebied en/of als u betrokken bent bij contactonderzoek vanuit de GGD.

Aanvullende maatregelen voor polikliniekbezoek

 • Kom alleen naar uw afspraak in het ziekenhuis, tenzij dat echt niet anders kan.
 • Vanwege de 1,5 meter maatregel is het aantal zitplaatsen op de poli beperkt. Is de wachtruimte vol, dan kunt u gebruik maken van extra wachtruimte op de gang of in de centrale hal. Meldt u zich wel eerst even aan de balie dat u er bent.

Aanvullende maatregelen voor bezoek op de verpleegafdeling:

 •  Op de verpleegafdeling mag elke patiënt 1 bezoeker per bezoekuur. 
 • Patiënten in isolatie en patiënten op afdeling IC mogen 1 bezoeker per dag ontvangen.
 • Voor specifieke afdelingen of bijzondere situaties kan hierop een uitzondering worden gemaakt. Overleg dit met de verpleegkundige op de afdeling.
 • Voor alle bezoekregels klik hier.

Maatregelen voor zwangeren
Voor de maatregelen voor zwangeren verwijzen wij naar het Centrum voor geboortezorg

Bent u gevaccineerd?
Voor gevaccineerde mensen gelden dezelfde algemene coronaregels als voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Na vaccinatie is de kans om ziek te worden van het covid-19 virus veel kleiner. Het is echter nog niet voldoende duidelijk hoe lang het vaccin bescherming biedt. Daarom blijven alle maatregelen van kracht voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

U kunt erop rekenen dat wij alles doen om uw bezoek veilig te laten verlopen.
Heeft u nog vragen? Belt u dan gerust voorafgaand aan uw bezoek met de polikliniek of de afdeling.