Operatie en behandeling

Agenda

Ook het Dijklander Ziekenhuis ziet, net als andere ziekenhuizen, een forse toename van het aantal covid-patiënten en heeft niet voldoende personeel om de reguliere zorg naast de toenemende covid zorgvraag op te vangen. Om het beschikbare personeel zo efficiënt mogelijk te kunnen inzetten worden alle operaties voorlopig uitgevoerd op de locatie in Hoorn en worden de operatiekamers in Purmerend tijdelijk gesloten. Hier leest u wat dit voor u betekent.

Graag wijzen we u op de mogelijkheid om u tot de zorgverzekeraar te wenden voor zorgbemiddeling.

Voor corona-informatie voor zwangeren kunt u kijken bij het centrum voor geboortezorg.

Coronavirus - uw afspraak

Gaat mijn afspraak door? Wanneer hoor ik iets?

Heeft u al een datum gekregen van het ziekenhuis voor uw afspraak of ingreep en hoort u niets, dan gaat uw afspraak gewoon door.
Heeft u nog geen datum van ons doorgekregen? Dan kan het zijn dat u iets langer moet wachten. U krijg van ons vanzelf bericht als u aan de beurt bent. U hoeft ons niet te bellen hierover.

Ik heb nog niets gehoord van het ziekenhuis, krijg ik nog een operatiedatum?

Naast het verplaatsen van een aantal ingeplande operaties, plannen we de komende tijd ook minder nieuwe operaties. Dit betekent dat u soms langer moet wachten op een datum voor uw ingreep. Per patiënt wordt zorgvuldig beoordeeld of een ingreep kan worden uitgesteld. U krijgt vanzelf bericht van ons als u kunt komen.

Is het veilig in het ziekenhuis? Anders wacht ik liever.

Een bezoek of behandeling in het ziekenhuis is veilig, coronapatiënten worden in isolatie verpleegd en we nemen alle noodzakelijke maatregelen om de kans op verspreiding van het virus zoveel mogelijk te verkleinen. Wij vragen daarbij wel u bijdrage door u ook aan onze maatregelen te houden. Samen houden we het veilig.

 

Waarom vindt mijn operatie op een andere locatie plaats?

Door alle operaties te laten plaatsvinden op de locatie Hoorn, kunnen we ons personeel slimmer inzetten en onze OK-roosters beter invullen. Alleen zo kunnen wij patiënten die acute zorg, oncologische zorg of een urgente operatie nodig hebben, blijven helpen.

Waarom wordt er weer zorg uitgesteld?

Ook het Dijklander Ziekenhuis ziet, net als andere ziekenhuizen, een forse toename van het aantal covid-patiënten. Binnen de regio is afgesproken dat alle ziekenhuizen ruimte maken voor de opvang van corona-patiënten. Dat betekent o.a. dat wij een aantal bedden vrij moeten houden en personeel beschikbaar moeten maken. We hebben maar zoveel handen. We kunnen niet alle reguliere zorg door laten gaan én alle COVID-19 patiënten opvangen. Helaas moeten we daarom moeilijke keuzes maken, want we beseffen dat er patiënten zijn die al erg lang op hun operatie wachten.

Wat gaat er wel door?

We streven ernaar om zoveel mogelijk van de reguliere zorg door te laten gaan. Daar werken we met zijn allen heel hard voor. Ook kan het zijn dat de ingreep wel doorgaat, maar plaatsvindt op locatie Hoorn. Poli-afspraken en dagbehandelingen gaan zoveel mogelijk door. Als het kan op afstand, dus via de telefoon of videobellen. Patiënten die spoedeisende hulp nodig hebben kunnen altijd terecht.

Welke operaties worden uitgesteld?

Alleen operaties en afspraken die – medisch gezien – kunnen wachten. Dit zijn vaak orthopedische of chirurgische ingrepen. Als het aantal COVID-19 patiënten dat in het ziekenhuis ligt blijft stijgen, zijn we genoodzaakt nog meer operaties en afspraken uit te stellen. Nu gaan operaties die binnen zes weken moeten gebeuren, nog door.