Vaccinatie

Vaccinatie

In 2021 krijgt iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland een uitnodiging om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Een vaccinatie beschermt jezelf, maar ook jouw familie, vrienden en de kwetsbare mensen om je heen. 

Het Dijklander Ziekenhuis heeft kwetsbare patiënten gevaccineerd. Patiënten hebben hiervoor een persoonlijke uitnodiging gekregen. Op deze pagina vindt u aanvullende informatie. Bij nieuwe informatie vullen wij dit op deze pagina aan.

3e vaccinatie voor patiënten
Sommige patiënten met een ernstige afweerstoornis kunnen met een derde vaccinatie een betere bescherming tegen het coronavirus krijgen. Het gaat om patiënten, vanaf 12 jaar, die onder behandeling zijn bij een medisch specialist voor een specifieke aandoeningen of medicijnen/behandelingen. Patiënten van het Dijklander die in deze categorie vallen, hebben een uitnodiging gekregen. De vaccinatie gebeurt op een GGD  priklocatie met een mRNA vaccin (Pfizer, Moderna). Mensen kunnen zelf telefonisch hun afspraak inplannen bij de GGD na ontvangst van de brief. U dient de uitnodigingsbrief en de envelop mee te nemen naar uw afspraak bij de GGD. Meer informatie hierover vindt u op de website van het RIVM 

2e vaccinatie gemist?
Patiënten die eerder door het ziekenhuis zijn uitgenodigd voor een vaccinatie, maar door omstandigheden nog geen 2e coronavaccin hebben ontvangen kunnen hiervoor alleen nog terecht bij de GGD.
Zij kunnen hiervoor zelf contact leggen met de GGD en de situatie uitleggen. Het Dijklander Ziekenhuis ontvangt geen vaccins meer. 

Stempel voor patiënten
Patiënten die in het ziekenhuis gevaccineerd zijn, kunnen dit laten afstempelen in het gele vaccinatieboekje. Goed om te weten: het gele vaccinatieboekje heeft slechts een beperkte status.
Op beide locaties kunnen patiënten – die in het ziekenhuis een vaccinatie hebben ontvangen – tijdens kantooruren een stempel halen bij de inschrijfbalie. Deze bevindt zich in de centrale hal.
Goed om te weten; deze stempel heeft geen officiële status. Er is ook een mogelijkheid zelf het Digitale Corona-Certificaat te downloaden. Dit digitale certificaat is beschikbaar via de CoronaCheck-app. Hierin kunnen ook de vaccinatiegegevens opgenomen worden. Dit digitale certificaat wordt wel internationaal erkend. 

Algemeen

Ik ben allergisch voor bepaalde stoffen. Mag ik dan het vaccin?

Dat maakt alleen uit als je allergisch bent voor een bestanddeel van het vaccin. Deze ingrediënten zijn te vinden in de bijsluiter. Als je eerder een ernstige allergische reactie of ademhalingsproblemen hebt gehad na een vaccinatie, vertel dit dan aan de arts op de priklocatie voordat je de prik krijgt. Blijf na vaccinatie vijftien minuten bij de priklocatie zodat eventuele allergische reacties direct behandeld kunnen worden.  Informatie hierover vindt u op de website van het RIVM.

Ik heb corona gehad, mag ik gevaccineerd worden?

Per 2 april adviseert het RIVM dat als je al corona hebt gehad in het afgelopen halfjaar, één prik voldoende is.
Als de besmetting met het coronavirus ná de eerste vaccinatie gebeurde, wordt wel nog de tweede vaccinatie geadviseerd. Deze aanpassing komt voort uit het advies van de Gezondheidsraad om onnodig medisch handelen te voorkomen. Het advies geldt voor alle drie de COVID-19 vaccins: AstraZeneca, BioNTech/Pfizer en Moderna.

Uitzondering voor medisch hoog-risicogroepen. 
Voor mensen die onder de medisch hoog-risicogroep vallen wordt hierop een uitzondering gemaakt. Zij dienen zich uit voorzorg wel tweemaal te laten vaccineren, ongeacht een eventuele doorgemaakte besmetting met het coronavirus in het afgelopen halfjaar.

Ik moet binnenkort onder narcose voor een ingreep én wordt nog gevaccineerd, gaat dat samen?

Patiënten die gevaccineerd worden en binnenkort onder narcose moeten, wordt aangeraden minimaal twee dagen tussen vaccinatie en narcose te plannen. Indien mogelijk. Dit om te voorkomen dat ze last hebben van de bijwerkingen van de vaccinatie waardoor de operatie moet worden uitgesteld. Patiënten die gevaccineerd zijn en geopereerd worden, dienen evengoed preoperatief een COVID test (PCR) te laten afnemen.

Aandoeningen, ziektebeelden en medicijngebruik

Ik krijg chemo- en/of immunotherapie. Kan ik de vaccinatie krijgen?

Ja, u mag u op ieder moment gevaccineerd worden, ook als u wordt opgeroepen en wordt (werd) behandeld voor kanker. Voor longkankerpatiënten die chemotherapie of immunotherapie krijgen, adviseren wij om dit bij voorkeur in de week voorafgaand aan de volgende kuur te doen.

Uitzonderingen hierop zijn:

- Binnen 3 maanden ná stamceltransplantatie;

- Tijdens of binnen 3 maanden ná behandeling met Rituximab;

Overleg dan met uw behandelend specialist.