Digitale zorg

digitale zorg

Het is druk in het ziekenhuis. Dit komt omdat steeds meer mensen zorg nodig hebben en ook te maken hebben met een tekort aan personeel. We verwachten dat dit in de toekomst toeneemt. Daarom kijken we hoe we zorg slimmer kunnen organiseren, bijvoorbeeld door meer dingen digitaal te doen. Denk aan zorg die niet per se in het ziekenhuis hoeft plaats te vinden of een afspraak die ook telefonisch of via videobellen kan. Of door aan u te vragen om administratieve zaken al online te regelen. Door onze zorg digitaler te organiseren, kunnen we meer patiënten helpen en aansluiten bij uw persoonlijke situatie. We zorgen dat informatie makkelijk beschikbaar is, op ieder moment en op elke plek.

Patiëntenportaal

Met Mijn Dijklander heeft u altijd en overal toegang tot uw medisch dossier. U kunt onder meer uitslagen bekijken, behandelverslagen lezen, een overzicht van uw geplande afspraken inzien en inchecken voor uw polikliniekafspraak. 

Meer over Mijn Dijklander

Thuismonitoring en online behandeling

Luscii thuismonitoring bij hartfalen

Patiënten met chronisch hartfalen kunnen met behulp van een app of website hun bloeddruk, hartslag en gewicht monitoren. Hierdoor hoeft deze groep patiënten minder vaak voor controle naar het ziekenhuis.

Meer informatie

Luscii IBD-coach

Luchtbrug astma app

Kinderen en jongeren die in het Dijklander Ziekenhuis voor astma worden behandeld, maken gebruik van de Luchtbrug. De Luchtbrug is een systeem dat online astmazorg biedt voor kinderen en jongeren die hiervoor in het ziekenhuis onder behandeling zijn. Zij kunnen gemakkelijk in hun dossier kijken of overleggen als er iets verandert of als ze vragen hebben. Door het regelmatige contact merken we het bijvoorbeeld eerder op als iemand zijn medicijnen niet gebruikt. Zo kunnen we tijdig bijsturen en mogelijk voorkomen dat iemand moet worden opgenomen.

Happi huid app

Een app voor mensen met een chronische aandoening, met als uitgangspunt om ondanks de chronische aandoening een Happi en Healthy leven te leiden. Happi biedt patiënten de mogelijkheid om zelf hun chronische ziekte (zoals HIV, huidziekten, hematologische ziekten en (binnenkort) vette leverziekten) te managen. Van het instellen van een persoonlijk behandeldoel tot het meten van uw gezondheidsbeleving; van het fotograferen van aangedane huid tot het meten van kwaliteit van leven. Dat levert voor zowel patiënt als arts veel voordelen op. Het Dijklander Ziekenhuis gebruikt voor dermatologische patiënten de Happi Huid App.

Therapieland

Het Dijklander Ziekenhuis is aangesloten bij Therapieland. Op dit landelijke platform staan modules over verschillende psychiatrische en psychologische ziektebeelden/aandoeningen die we voor behandelingen kunnen inzetten. Denk bijvoorbeeld aan omgaan met angst en stemmingsproblemen, leefstijl, of acceptatie en verwerking. Het grote voordeel van deze vorm van eHealth consulting is dat de hulp op afstand gegeven kan worden en dat patiënten door de modules zelf inzicht krijgen in hoe het met hen gaat. De uitkomsten van de vragen uit de modules worden natuurlijk analoog met de psychologen besproken.

Gegevensuitwisseling met ons netwerk

PGO

Een PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving) is een app of website waar u uw medische gegevens verzamelt. Bijvoorbeeld informatie vanuit de huisarts over uw medicijnen, het verslag van het huisartsbezoek, of gegevens vanuit het ziekenhuis. Vanuit een PGO kunt u zelf bepalen met wie u de informatie wilt delen. 

Meer informatie

Babyconnect

In regio Noord-Holland Noord kunnen de gynaecologen in het Dijklander Ziekenhuis en twee verloskundigenpraktijken op een veilige manier digitale geboortezorggegevens uitwisselen. Zij kunnen de zwangerschapskaart en de informatie die nodig is bij acute geboortezorg uitwisselen.

Meer informatie

Anderhalvelijns consulten

In een digitaal anderhalvelijnsconsult vraagt de huisarts via de applicatie Zorgdomein advies aan een specialist of de patiënt in de eerste lijn (zonder verwijzing) geholpen kan worden of toch doorverwezen moet worden naar een specialist. Het gaat hierbij om nieuwe patiënten. Het advies komt zowel te staan in het dossier van het ziekenhuis als van de huisarts.

Zorgverlenersportaal

Een zorgverlener buiten het Dijklander Ziekenhuis kan uw medische gegevens alleen inzien met uw toestemming. Bijvoorbeeld uw huisarts, apotheker of de arts van het verpleeghuis. Voor hen is het belangrijk dat ze in uw medisch dossier kunnen kijken. Zo kunnen zij uw zorg goed blijven volgen en u beter behandelen. Toestemming geven is niet verplicht. U bepaalt dit zelf. Dit kan onder andere via Mijn Dijklander > ‘Mijn gegevens’  > ‘Toestemmingen’. Lees meer over toestemming geven.

Online patiëntbegeleiding

Patient Journey App

De vakgroep Orthopedie van het Dijklander Ziekenhuis zet de Patient Journey App in bij de voorlichting voor patiënten die een heup- of knieoperatie ondergaan. Deze app biedt informatie op maat en begeleidt de patiënt gedurende het gehele traject rondom de ingreep. In de app is informatie te vinden over de ingreep, zijn er voorlichtings- en instructiefilmpjes en oefeningen vanuit de fysiotherapie.

Meer informatie

Medify

De afdeling Maag-, darm-, en leverziekten werkt met Medify voor drie veelvoorkomende onderzoeken: coloscopie, gastroscopie en het bevolkingsonderzoek darmkanker. De digitale module is een online hulpmiddel waarmee patiënten voorafgaand aan hun bezoek aan het ziekenhuis informatie krijgen over de behandeling, de verschillende ruimtes waar de behandeling plaatsvindt, en 3D-filmpjes van de ingreep kunnen bekijken. Bovendien kunnen ze thuis een vragenlijst invullen. Door de digitale voorlichting, filmpjes en vragenlijst hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen, kunnen ze de informatie meer dan één keer bekijken en is de inhoud makkelijker te begrijpen. 

Meer informatie

Keuzehulpen

Een keuzehulp is een digitaal hulpmiddel dat ondersteunt bij Samen Beslissen. De patiënt ontvangt informatie over zijn diagnose en alle behandelingen die mogelijk zijn. Hij leert welke voordelen en nadelen elke behandeling heeft. Ook stelt een keuzehulp een aantal vragen die inzicht geven in de persoonlijke voorkeuren en situatie van de patiënt. En de keuzehulp toetst of de patiënt de informatie heeft begrepen.

Meer informatie

E+POS (elektronische preoperatieve screening)

Als u in aanmerking komt voor een operatie of een onderzoek waarbij u anesthesie krijgt, is het noodzakelijk dat u gescreend wordt door een anesthesioloog. In voorbereiding op de anesthesie vult u een digitale gezondheidsvragenlijst in die u via de mail krijgt toegezonden (E+POS). Daarna heeft u telefonisch of op de poli een gesprek met de anesthesioloog over uw medicijngebruik en gezondheidstoestand.

Virtual Fracture Care-app

Patiënten met een relatief simpele en stabiele botbreuk hoeven voor hun nacontrole niet meer naar het ziekenhuis te komen. Alle informatie die zij nodig hebben voor hun herstel is te vinden in een app: de Virtual Fracture Care-app (VFC). Per jaar behandelt het ziekenhuis zo’n 1000 tot 1500 patiënten met een dergelijke botbreuk. In de app staat informatie over de behandeling, het herstel en de herstelperiode van het letsel. Maar ook bijvoorbeeld video’s met oefeningen die de patiënt kan doen of hoe de patiënt zelf een brace opnieuw kan aantrekken na het douchen.

Meer informatie

Let op! t/m 22 december: Hinder door werkzaamheden bij de hoofdingang Dijklander Ziekenhuis Purmerend

Lees meer