Dijklander Bouwt

gang AZU

Onze Acute Zorg Unit in Purmerend is open!
Spoedzorg voor de regio Waterland blijvend behouden

 

Een jaar na de voorbereidingen en uitgebreide verbouwing is deze week de Acute Zorg Unit (AZU) op locatie Purmerend officieel in gebruik genomen. ‘Alle expertise voor acute zorg hebben we nu beschikbaar op één afdeling’, vertelt Arjan Lindeboom, manager acute zorg bij het Dijklander Ziekenhuis. ‘We verwachten hier ruim 12.000 unieke patiënten per jaar’.

Unieke afdeling
De AZU bestaat uit één afdeling waarin Spoedeisende hulp, eerste harthulp, hartbewaking en intensive care (IC) in één vleugel zijn ondergebracht. De acute neurologie (stroke-unit) zal in 2021 hierbij aansluiten. ‘Daarmee ontstaat een unieke spoedafdeling. Er zijn tot nu toe weinig ziekenhuizen in Nederland die de opvang voor patiënten in levensbedreigende situaties op deze manier georganiseerd hebben’, vertelt Jan van den Ouden, hoofd IC en projectleider van de AZU.

stroke kamer

Delen
Eerder al werd in Purmerend de Spoedeisende hulp en de huisartsenpost geïntegreerd. Nu is in het verlengde hiervan ook de andere acute zorg ondergebracht. Lindeboom: ‘Binnen de Acute Zorg Unit worden ruimtes, voorzieningen en apparatuur gedeeld en zodoende optimaal benut. Medisch specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen werken op de AZU samen en delen hun kennis. Hiermee kunnen we het zorg- en behandelproces zo goed mogelijk op elkaar aan laten sluiten. De patiënten zijn daardoor verzekerd van de juiste zorg op de juiste plek’.

Spoedzorg behouden
Begin 2019 besloot de raad van bestuur om een Acute Zorg Unit te openen op locatie Purmerend. Door de acute zorg op deze manier te organiseren kunnen de kwaliteit, veiligheid en patiëntvriendelijkheid van de spoedzorg in de regio Waterland blijvend worden behouden.

Wat doen we nog meer in Purmerend?

Centrale hal
Oplevering eind juni 2020

Artist impression hal
De hal is de centrale plek, het hart van het ziekenhuis. Waar we naartoe willen is een open plein met veel ruimte. Beter toegankelijkheid en een structurele balie voor onze gastvrouwen. Een plek ook met veel groen en een grote diversiteit aan zitjes. Met meer ruimte voor ontmoeten, wachten, consumeren, (werk)overleg of om u terug te trekken voor wat rust en privacy.

Nieuw Dagcentrum Volwassenen
Oplevering september 2020
Ontvangstruimte dagcentrum

Een behandeling in het ziekenhuis is niet fijn en die wil je het liefst zo kort mogelijk houden. Dankzij steeds betere medische technieken en behandelingen kunnen steeds meer ingrepen plaatsvinden in dagbehandeling. Ook hoef je lang niet altijd in een bed te liggen. Op het nieuw te bouwen dagcentrum komen bedden en ligstoelen en is er een directe verbinding met de OK. De routes zijn kort en snel in een moderne en prettige omgeving.

Renovatie OK-complex
Oplevering oktober 2020

Verkoever overzicht
Artist-impression Verkoever

Na de verbouwing beschikt Purmerend over zes moderne OK’s.  De nieuwe operatiekamers worden toegerust voor alle soorten ingrepen, twee ervan worden vooral klaargemaakt voor de minder complexe en veel voorkomende operaties met een vlotte doorloop. Denk hierbij aan staar-, liesbreuk- en galblaasoperaties, maar ook gynaecologische ingrepen zoals bekkenbodem- en kijkoperaties. De OK wordt hier volledig op ingericht, zodat de ingrepen straks zo soepel mogelijk kunnen verlopen.

De nieuwe operatiekamers worden toegerust voor alle soorten ingrepen, maar worden vooral klaargemaakt voor de minder complexe en veel voorkomende operaties. Denk hierbij aan staar-, liesbreuk- en galblaasoperaties, maar ook gynaecologische ingrepen zoals bekkenbodem- en kijkoperaties. De OK wordt hier volledig op ingericht, zodat de ingrepen straks zo soepel mogelijk kunnen verlopen.

Wat gaan we nog meer doen?

  • Renovatie van de PAAZ (najaar 2020)
  • Vernieuwing/herinrichting van de poliklinieken (2021)
  • Herinrichting van de verpleegafdelingen
     

Het gebouw van locatie Purmerend is ruim 30 jaar oud. De huidige indeling van het ziekenhuis is gebaseerd op een ontwerp van toen. Inmiddels is het zorglandschap veranderd en heeft het Dijklander Ziekenhuis een duidelijke visie: Meer ingewikkelde en hoog specialistische zorg is ondergebracht in locatie Hoorn. De planbare zorg verschuift naar locatie Purmerend. Ymke Fokma, lid raad van bestuur: ‘De omgeving wordt zo ingericht dat deze nog beter aansluit bij de wensen en behoeften van onze patiënten en bezoekers, maar ook bij de werkwijze van onze polikliniekmedewerkers en artsen’. Met diverse verbouwingen en renovaties passen wij deze locatie aan om zo nog betere zorg te kunnen leveren.  Samen met patiënten, medewerkers en bezoekers hebben we gekeken wat daarbij belangrijk is.

Wat hebben we al gedaan?

Scopiecentrum Purmerend
Opgeleverd juli 2019
Uitslaapkamer scopiecentrum Purmerend

Op de 1e verdieping is een modern Scopiecentrum gebouwd. Hier vinden endoscopische onderzoeken en behandelingen plaats van het maag-darmkanaal en de luchtwegen. Het centrum beschikt  o.a. over een grote uitslaapkamer en meer comfort en privacy voor patiënten. Wist u dat Purmerend – net als onze locatie in Hoorn – een van de screeningscentra voor het bevolkingsonderzoek darmkanker is?

Kraamsuites
Eerder al werd op locatie Hoorn geïnvesteerd in luxe kraamsuites. Met de verschuiving van de geboortezorg van Purmerend naar Hoorn is het aantal kraamsuites uitgebreid. In deze nieuwe kraamsuites kunnen ouders en kind samen verblijven. De kamers zijn voorzien van alle moderne faciliteiten.