Welkom bij Mijn Dijklander

Mijn DLZ

Overal en altijd toegang tot uw medisch dossier: dat is Mijn Dijklander. Via een beveiligde website kunt u delen van uw medisch dossier inzien. U kunt onder meer uitslagen bekijken, behandelverslagen lezen en een overzicht van uw geplande afspraken inzien. Mijn Dijklander is beschikbaar voor alle patiënten van het Dijklander Ziekenhuis.
Inloggen op Mijn Dijklander

Hoe werkt Mijn Dijklander?

 

Hoe kan ik inloggen?

U kunt in Mijn Dijklander inloggen als u:

 • als patiënt geregistreerd bent in het Dijklander Ziekenhuis
 • beschikt over een computer, tablet of smartphone met internetverbinding
 • in het bezit bent van een DigiD met extra controle via sms of de DigiD app
 • uw (mobiele) telefoon, die is gekoppeld aan uw DigiD, bij zich heeft;

Om toegang te krijgen tot uw medische gegevens, logt u in met DigiD en SMS-code of u gebruikt uw DigiD app. DigiD staat voor ‘digitale identiteit’. Met uw DigiD kunt u veilig inloggen op websites van de overheid. U gebruikt uw DigiD-account soms ook voor zaken die te maken hebben met zorg. Meer informatie over DigiD.

Inloggen op Mijn Dijklander

Elektronisch dossierGeef uw huisarts toestemming
om in uw dossier te kijken

Een zorgverlener buiten het Dijklander Ziekenhuis kan uw medische gegevens alleen inzien met uw toestemming. Bijvoorbeeld uw huisarts, apotheker of de arts van het verpleeghuis. Voor hen is het belangrijk dat ze in uw medisch dossier kunnen kijken. Zo kunnen zij uw zorg goed blijven volgen en u beter behandelen. Toestemming geven is niet verplicht. U bepaalt dit zelf. Dit kan onder andere via MijnDijklander > ‘Mijn gegevens’  > ‘Toestemmingen’. Lees meer over toestemming geven.

PuzzelZijn uw gegevens compleet?

Het is belangrijk dat in uw medisch dossier de goede persoonlijke gegevens staan. In MijnDijklander kunt u uw persoonlijke gegevens aanpassen of aanvullen, zoals de gegevens van uw huisarts of apotheek. Check ook of uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer vermeld staan. Wij kunnen u dan gerichte informatie over uw zorg sturen.

 

Wie kan Mijn Dijklander gebruiken?

U kunt Mijn Dijklander gebruiken als u een geregistreerde patiënt bent van het Dijklander Ziekenhuis. Voor sommige patiënten gelden uitzonderingen:

Kinderen:

 • kinderen van 0 tot 12 jaar
  Kinderen onder de 12 jaar hebben meestal geen DigiD en kunnen niet zelf inloggen. Voor deze groep kunt u als ouder een machtiging aanvragen.
 • kinderen van 12 tot 16 jaar
  Kinderen van 12 tot 16 jaar hebben soms een DigiD en kunnen dan zelf in Mijn Dijklander inloggen. Als u als ouder inzage wilt hebben in Mijn Dijklander van uw kind, dan kunt u hiervoor gemachtigd worden. U heeft dan wel officieel de toestemming van uw kind nodig.
 • kinderen vanaf 16 jaar
  Kinderen vanaf 16 jaar mogen zelfstandig gebruik maken van Mijn Dijklander.

Gemachtigden:

 • een ander machtigen
  Wilt u een ander machtigen voor toegang tot uw gegevens? Bijvoorbeeld uw partner? Dan moet u hiervoor een machtiging aanvragen. Hiervoor vult u het aanvraagformulier in.
 • wilsonbekwaam
  Is een patiënt wilsonbekwaam en wordt hij/zij vertegenwoordigd door een ander? Dan kan de vertegenwoordiger een machtiging aanvragen voor toegang tot Mijn Dijklander. Hiervoor vult u het aanvraagformulier in.

Als de machtiging is verleend, dan is in uw eigen Mijn Dijklander zichtbaar voor wie u gemachtigd bent.

​Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd op zo’n manier dat wij voldoen aan de wettelijke eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst en andere relevante wetten en regelgeving.

Meer vragen?

Lees hieronder de veel gestelde vragen over

Heeft u geen antwoord gevonden? Vragen over het gebruik van het portaal kunt u ook stellen aan het patiëntenservicepunt, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.15-16.30 uur via 0229-257 613 of info@dijklander.nl.
Afspraak verplaatsen? Het Klantcontactcentrum en de poliklinieken zijn op werkdagen bereikbaar. Bekijk hier een overzicht van alle poliklinieken en telefoonnummers. Inhoudelijke vragen kunt u bij een volgend bezoek voorleggen aan uw zorgverlener.

Door in te loggen op Mijn Dijklander gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Meer informatie

Hoe werkt het precies? U vindt het in de:

Wat vindt u?

Uw mening is belangrijk voor ons. Alleen zo kunnen we Mijn Dijklander verbeteren. Wilt u ons helpen door een vragenlijst in te vullen? Dat duurt drie minuten.

Start