Privacy

toestemming

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Persoonsgegevens worden verwerkt en beveiligd op zo’n manier dat wij voldoen aan de wettelijke eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst en andere relevante wetten en regelgeving.

Geef uw huisarts toestemming om in uw dossier te kijken

Een zorgverlener buiten het Dijklander Ziekenhuis kan uw medische gegevens alleen inzien met uw toestemming. Bijvoorbeeld uw huisarts, apotheker of de arts van het verpleeghuis. Voor hen is het belangrijk dat ze in uw medisch dossier kunnen kijken. Zo kunnen zij uw zorg goed blijven volgen en u beter behandelen. Toestemming geven is niet verplicht. U bepaalt dit zelf. Dit kan onder andere via Mijn Dijklander > ‘Mijn gegevens’  > ‘Toestemmingen’. 

Lees meer over toestemming geven

Zijn mijn gegevens wel veilig?

Wij gaan op een veilige manier met uw digitale gegevens om, conform de Wet bescherming persoonsgegevens. U kunt zelf bijdragen aan een veilig gebruik van Mijn Dijklander:

  • Log uit op het moment dat u Mijn Dijklander niet meer actief gebruikt en sluit daarna de browser.
  • Ga zorgvuldig om met afdrukken die u maakt van uw gegevens.
  • Uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Bewaar die daarom op een veilige plek.
  • Sla uw DigiD gebruikersnaam en wachtwoord niet op in uw computer, ook al stellen veel computerprogramma’s dit voor. Dat zou namelijk betekenen dat iedereen die toegang heeft tot uw computer, ook uw inlognaam en wachtwoord kan vinden.
  • Gebruikt u draadloos internet? Zorg er dan voor dat uw internetmodem of router beveiligd is. Dan kan niet iedereen van uw internetverbinding gebruik maken. In de handleiding van uw apparatuur staat hoe u dit kunt doen.

Hoe zit het met de privacy van mijn gegevens?

Wij willen graag weten hoe vaak Mijn Dijklander wordt gebruikt. Daarom registeren we elke keer dat u inlogt. De gegevens die u invoert in Mijn Dijklander komen in uw medisch dossier.

Wanneer u een e-consult naar uw zorgverlener stuurt, komt dat in uw dossier van het Dijklander. Ook het antwoord van uw zorgverlener komt daarin te staan. De e-consulten zijn inzichtelijk voor die zorgverleners binnen het Dijklander die toegang hebben tot uw dossier.