Voorlichtingsavond epilepsie

do 7 maart
19:30 - 21:30 Uur

De vakgroep neurologie van het Dijklander Ziekenhuis organiseert op donderdag 7 maart een informatieavond voor epilepsiepatiënten en belangstellenden. Thema is ontwikkelingen in de behandeling van epilepsie en de psychische en sociale impact. Sprekers zijn neurologen / kinderneurologen dr. Broere en dr. Eikelenboom. Ook zijn er stands van de Epilepsie Vereniging Nederland.

Wat is epilepsie?

Epilepsie is een stoornis in de hersenen, waarbij zich tijdelijk, plotseling en ongecontroleerd grote groepen hersencellen ontladen. Er ontstaat als het ware ‘kortsluiting’ in de hersenen. Meestal is dit zichtbaar, doordat iemand een aanval krijgt. Pas als iemand bij herhaling dergelijke aanvallen heeft, die niet worden veroorzaakt door een acuut probleem, is er sprake van epilepsie. Naar schatting hebben ongeveer 120.000 mensen in ons land epilepsie. Ongeveer 70 % van deze mensen reageert goed op medicatie en heeft geen aanvallen meer.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier.
De bijeenkomst vindt plaats in het personeelsrestaurant van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. De zaal is open vanaf 19.00 uur.