Historie

Het Dijklander Ziekenhuis is ontstaan uit een fusie van het Waterlandziekenhuis in Purmerend en het Westfriesgasthuis in Hoorn. Sinds april 2017 zijn de ziekenhuizen gefuseerd, met vestigingen in Hoorn, Purmerend, Enkhuizen en Volendam. Hier leest u meer over de geschiedenis van het ziekenhuis.

Waterlandziekenhuis Purmerend

Stadsziekenhuis en St. Liduina in Purmerend
Stadsziekenhuis en St. Liduina in Purmerend

De oudste ziekenhuizen in Purmerend waren verbonden aan klooster. In de middeleeuwen was er een klooster in de Nieuwe Koestraat waar zieken werden verzorgd en een gasthuis in de Peperstraat tot 1638. Daarna was er ruim een eeuw geen gasthuis in Purmerend. In 1846 werd aan de Gouw het nieuwe Gast- en Proveniershuis geopend, dat in eerste instantie een armenhuis was. In 1912 kwam daar een tweede zorginstelling van de St. Liduinastichting erbij aan de Emmakade.

Er was aardig wat concurrentie tussen die twee en beide huizen deden hun best zich te profileren: de St. Liduinastichting als een rooms-katholieke instelling; het Gast- en Proveniershuis als een protestantse instelling. In 1940 werd het nieuwe Stadsziekenhuis aan de Purmersteenweg geopend. Het oude Gast- en Proveniershuis werd een rusthuis voor de verpleging van ouderen en andere hulpbehoevenden en kreeg de naam ‘Avondzon’.

Uiteindelijk, in 1988, is het Waterlandziekenhuis ontstaan vanuit een fusie tussen het Stadsziekenhuis en het St. Liduina Ziekenhuis. In 1989 verhuisden de patiënten van beide ziekenhuizen naar de vestiging aan de Waterlandlaan in Purmerend. In 1992 nam het ziekenhuis de naam Waterlandziekenhuis in gebruik. Het ziekenhuis kent ook een locatie in Volendam, het Gezonheidscentrum Volendam. In juni 2006 is de uitbreiding van het huidige ziekenhuis officieel in gebruik genomen.

Westfriesgasthuis Hoorn

Sint Jans Gasthuis
Sint Jans Gasthuis in Hoorn

In de jaren veertig, telde de regio West-Friesland vier ziekenhuizen: het Snouck van Loosen Enkhuizen en in Hoorn het Sint Jans Gasthuis, Stadsziekenhuis en De Villa. De toenmalige inspecteur voor de volksgezondheid vond vier ziekenhuizen wat overdadig en pleitte voor één ziekenhuis. In 1954 startte dat proces en fuseerden het Stadsziekenhuis en de Villa tot Stichting Algemeen Streekziekenhuis West-Friesland. De verhuizing naar de Wabenstraat in Hoorn vond plaats in december 1967.

De kosten in de gezondheidszorg namen daarna toe. De overheid vond ziekenhuizen met minder dan 250 bedden economisch onverantwoord. In 1971 maakte de landelijke ziekenhuiscommissie bekend dat West-Friesland in aanmerking kwam voor zeshonderd bedden onder één dak of twee ziekenhuizen met elk driehonderd bedden. Een paar jaren later werd het Snouck van Loosen in Enkhuizen opgenomen in het Streekziekenhuis.

Een afbeelding van het Streekziekenhuis
Het Streekziekenhuis in Hoorn

Uiteindelijk fuseerde het Streekziekenhuis met het Sint Jans Gasthuis en kreeg het de naam Westfriesgasthuis. In mei 2004 werd het ziekenhuisgebouw aan de Maelsonstraat in Hoorn officieel geopend en na verloop van tijd zijn er buitenpoli’s in Heerhugowaard en Enkhuizen bijgekomen.