Kwaliteit

Een polderlandschap met horizon

Eén van de kernthema’s voor de komende jaren is dat wij de beste uitkomsten van zorg voor onze patiënten willen. Dit doen wij door transparant te zijn, in te spelen op risico’s en de zorg op alle locaties goed af te stemmen. Werken aan kwaliteit van zorg zit in het hart van onze organisatie en iedereen werkt mee aan het borgen en continu verbeteren van de zorg. Wij vragen onze patiënten naar hun ervaringen en maken gebruik van de Lean-methodiek. De Lean-methodiek wordt wereldwijd in diverse werkvelden toegepast. Lean is een manier van denken, doen en delen. Het geeft medewerkers, op ieder niveau, de kans om op een gestandaardiseerde manier te kijken naar verbeteren. Het bevordert de kwaliteit van zorg en gaat verspilling tegen.

Continu verbeteren

Bij de verbetering van de kwaliteit van zorg en dienstverlening wordt gebruik gemaakt van resultaten uit:

  • Interne en externe visitaties (inspecties) van vakgroepen en afdelingen
  • Patiënttevredenheidsmetingen
  • Klachten 
  • Veilig Incident Melden (VIM)
  • Landelijke aanlevering indicatoren
  • Interne audits
  • Risico-inventarisaties

Kwaliteit is daarmee een vast onderdeel van de bedrijfsvoering. Wij zorgen er zo voor dat er een goede borging van ingezette verbetermaatregelen is. Het gehele kwaliteit- en veiligheidsmanagementsysteem wordt ook periodiek getoetst door Qualicor Europe. In november 2020 werd de zorg in het Dijklander Ziekenhuis onder de loep genomen door auditoren van Qualicor Europe (voorheen het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen NIAZ). Zij spraken uitvoerig met medewerkers en patiënten, bezochten verschillende afdelingen en namen diverse werkprocessen onder de loep. Het Dijklander Ziekenhuis is met vlag en wimpel geslaagd en geaccrediteerd voor de periode van maart 2021 tot maart 2026.

Inspectie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen. Een belangrijk onderdeel van dit toezicht is het jaargesprek. Elk jaar bezoekt de inspectie het Dijklander Ziekenhuis en kijkt naar taken en verantwoordelijkheden. En naar de manier van samenwerken tussen alle betrokken partijen in het ziekenhuis zoals de raad van bestuur, medische staf, vakgroepen en individuele zorgverleners. De verslagen van deze bezoeken zijn openbaar en kunt u inzien via de website van de Inspectie.