ACM keurt verkoop Diagnost-IQ BV en Comicro BV aan OLVG Lab BV goed

medewerkers lab

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft op 6 juni jl. goedkeuring gegeven aan de voorgenomen verkoop van Diagnost-IQ BV (Klinische Chemie) en Comicro BV (Medische Microbiologie) aan OLVG Lab BV. Beide zijn nu nog dochtervennootschappen van het Dijklander Ziekenhuis en het Zaans Medisch Centrum. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaf al eerder (op 8 februari) haar goedkeuring.

De samenvoeging zorgt ervoor dat er optimaal kan worden geïnvesteerd om de zorginnovatie en diagnostiek voor aanvragers en patiënten verder te verbeteren. Dit leidt tot een betere aansluiting op en ondersteuning van de regionale zorgnetwerken en eerstelijnszorgverleners. Ook draagt het bij aan een verbeterde procesautomatisering en digitalisering. Vooralsnog betreft het alleen een aandelenoverdracht, waarbij de partijen een langjarige overeenkomst met elkaar aangaan. Op termijn zal een volledige integratie van de dienstverlening plaatsvinden.

Nu de goedkeuringen van de NZa en ACM er liggen, gaat het overnametraject de laatste fase in. Er kan vooruitgekeken worden naar de uitvoering van de gemaakte plannen in overleg met zorgverleners in de regio. Binnenkort zullen OLVG Lab, Zaans Medisch Centrum en Dijklander Ziekenhuis samen het definitieve moment van de overgang bepalen.

Over OLVG Lab 

OLVG Lab BV levert innovatieve en doelmatige integrale laboratoriumdiagnostiek in de volle breedte (klinische chemie, medische microbiologie en pathologie), in combinatie met deskundige en laagdrempelige consultatie en met een hoog serviceniveau, zodat medisch professionals de patiënt tijdig de beste zorg kunnen leveren. OLVG Lab BV levert op dit moment al de integrale diagnostiek voor belangrijke delen van Amsterdam (OLVG, BovenIJ, Acibadem en Medisch Centrum Jan van Goyen), Almere (Flevoziekenhuis) en het Gooi (Tergooi). Nu komen hier regio Zaanstad (het Zaans Medisch Centrum) en Hoorn en Purmerend (het Dijklander Ziekenhuis) bij. Naast de ziekenhuizen levert OLVG Lab ook diagnostiek aan vele huisartsen en ZBC’s in deze regio.