Coronamaatregelen: mondkapjesplicht vervalt

Mondkapjes weg

De kans op een besmetting met corona is in onze regio verder gedaald. Daarom kunnen we een aantal maatregelen versoepelen. Het uitgangspunt blijft bescherming van onze patiënten, dus we houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.

De mondkapjesplicht vervalt met ingang van woensdag 27 april in het hele ziekenhuis, dus ook op de verpleegafdelingen. Behandelaars dragen wel een mondkapje als zij, bijvoorbeeld voor onderzoek of tijdens het bloedprikken, binnen 1,5 meter afstand komen van u als patiënt.

Het aantal bezoekers op alle verpleegafdelingen, de SEH en de IC blijft gelijk: 2 bezoekers per keer.