Coronaprotocol vervalt; algemene maatregelen voor luchtwegvirussen om zorg veilig te houden

Mondkapje

Nu de coronamaatregelen landelijk zijn komen te vervallen, gaan we met corona hetzelfde om als met andere luchtweginfecties, zoals griep. De maatregelen voor corona worden zoveel mogelijk gelijk getrokken met de maatregelen die worden getroffen bij virussen als verkoudheid, hoesten, keelpijn of kortademigheid. Daarbij hebben we extra maatregelen ingesteld om besmetting van alle luchtweginfecties te verminderen. Zo houden we ons ziekenhuis veilig voor u, uw naasten en onze medewerkers.

Wat betekent dit voor u?
Medewerkers hoeven niet meer standaard een mondkapje te dragen als zij binnen 1,5 meter afstand van patiënten komen. Als zij echter zelf verkouden zijn, dragen zij juist wel een mondkapje, om patiënten en collega’s te beschermen.
Coronatesten zijn niet meer nodig. We adviseren om geen handen te schudden en handen goed te wassen.
Heeft u als bezoeker verkoudheidsklachten? Realiseert u zich dan dat u onze (kwetsbare) patiënten kunt besmetten. Stel uw bezoek uit, of draag een mondkapje als uitstel niet mogelijk of wenselijk is.