Dagcentrum oncologie en hematologie intensiveert samenwerking met inloophuizen voor betere zorg

Op de foto van links naar rechts: Karin Hoogeveen en Michel Daenen (stichting MOC Huis aan het Water), Simon Opstal (Dijklander Ziekenhuis), Paul van de Vijver (stichting Wij | Allemaal), Wiek Luza (stichting Inloophuis Pisa) en Wendy Kok (stichting Wij | Allemaal)

Vandaag ondertekenen het Dijklander Ziekenhuis en diverse inloophuizen in Waterland en West-Friesland een intentieverklaring waarin zij afspraken maken om de zorg en nazorg van patiënten verder te verbeteren. Dankzij deze afspraken krijgen kankerpatiënten na hun behandeling betere geestelijke, sociale en emotionele ondersteuning.

“Als je ziek bent, komt er een hoop op je af,” zegt Simon Opstal, hoofd van het dagcentrum oncologie. “Naast de medische behandeling, ga je ook psychisch een heel proces door. Het kan best lastig zijn om daar mee om te gaan. In de inloophuizen staan vrijwilligers klaar voor onze patiënten om hen op dat gebied te ondersteunen.”

Niet alleen bieden vrijwilligers in de inloophuizen een luisterend oor voor de patiënten en hun omgeving, ook kunnen zij daar in contact komen met lotgenoten. Iedereen die met kanker te maken heeft en daarbij informatie, leefstijladvies, steun of professionele hulp kan gebruiken, kan bij de inloophuizen terecht.

Opstal: “In de intentieverklaring spreken we af dat onze collega’s alert zijn op de behoeften van patiënten, zodat ze hen direct kunnen attenderen op de mogelijkheden bij de inloophuizen. Ook verbeteren we de informatie richting onze patiënten, zowel over de lichamelijke als de geestelijke aspecten van de ziekte.”

Het doel van de samenwerking is om de patiënt en zijn omgeving de juiste zorg, nazorg en ondersteuning te bieden, zodat de patiënt goed met zijn ziekte en de gevolgen daarvan om kan gaan en zo een zo goed mogelijke kwaliteit van leven behoudt of opnieuw opbouwt. Naast het Dijklander Ziekenhuis ondertekenen ook stichting MOC Huis aan het Water (Katwoude), stichting Wij | Allemaal (Purmerend) en Stichting Inloophuis Pisa (Hoorn) de verklaring.