Darmpatiënten starten met MijnIBDcoach in Dijklander Ziekenhuis

Foto van MijnIBDcoach op iPad

Dijklander-patiënten met een chronische darmziekte kunnen vanaf vandaag met MijnIBDcoach, een online platform, hun gezondheid monitoren. Daardoor kunnen bepaalde controleafspraken vanuit huis worden gedaan en hoeven patiënten daarvoor niet naar het ziekenhuis.

Ruim 80.000 Nederlanders hebben er last van: chronische darmontstekingen zoals Colitis Ulcerosa en de Ziekte van Crohn. De ziektes worden samengevat onder de noemer Inflammatory Bowel Disease (IBD). De ziekte gaat vaak gepaard met veel pijn. Patiënten met een chronische darmontsteking komen minimaal een keer per jaar naar het ziekenhuis voor een controleafspraak. Dit kan oplopen naar drie tot vier keer per jaar. Vaak is zo’n afspraak niet nodig omdat de ziekte onder controle is. Anderzijds is IBD een ziekte die plotseling kan opvlammen.

Direct seintje
MijnIBDcoach is ontwikkeld om het aantal ziekenhuisbezoeken te verminderen. Met dit computerprogramma monitoren IBD-patiënten hun eigen gezondheid. Daarvoor vullen ze allerlei gegevens in over hun ziekte en hoe dat het dagelijks leven beïnvloedt. De resultaten worden samengevat in een persoonlijk behandelplan voor de patiënt. De verpleegkundig specialist monitort de resultaten van de periodieke gezondheidscheck en ontvangt een seintje bij bijzonderheden. De verpleegkundig specialist neemt dan contact op met de patiënt om een behandeladvies te bespreken of een afspraak te maken op de polikliniek.

 In het Dijklander Ziekenhuis zijn twee verpleegkundig specialisten IBD. Verpleegkundig specialisten zijn bevoegd tot het behandelen van patiënten als zelfstandig behandelaar werken zelfstandig naast een medisch specialist. De verpleegkundig specialisten combineren zowel de medische als de verpleegkundige behandelingen. De verpleegkundig specialist is gespecialiseerd op het gebied van IBD. Hierdoor levert de verpleegkundig specialist op dat betreffende medische stuk dezelfde kwaliteit als een arts.

Aandacht
Verpleegkundig specialist Nancy Turkstra denkt dat MijnIBDcoach bijdraagt aan de kwaliteit van zorg voor een IBD-patiënt: “Patiënten hebben vaak behoefte aan meer informatie over hun ziekte en hoe zij die kunnen beheersen. Dit is dan ook allemaal te vinden in de IBD-coach. Zij kunnen via een chatfunctie direct vragen stellen aan de verpleegkundig specialist als dit nodig is. ”MijnIBDcoach is beschikbaar voor een selecte groep patiënten. De MDL-arts of verpleegkundig specialist bespreekt tijdens een poliklinisch consult met de patiënt of MijnIBDcoach een optie is.”