Digitale overdracht tussen ziekenhuis en ouderenzorgorganisaties

vlaggen dijklander

Het Dijklander Ziekenhuis is samen met Zorgcirkel, Omring en Noordwest Ziekenhuisgroep gestart met het project eOverdracht.
Binnen dit project gaat het om het digitaal uitwisselen van de verpleegkundige overdracht en het verwerken van plaatsingsverzoeken tussen de twee zorgorganisaties en de ziekenhuizen. Door deze veilige en versnelde manier van gegevensuitwisseling krijgen patiënten én zorgprofessionals meer regie op het zorgproces.

Naadloze overdracht
In het huidige proces zijn het vooral handmatige en administratieve handelingen bij het overplaatsen van patiënten tussen VVT-organisaties en ziekenhuizen en tussen zorgorganisaties onderling. Met eOverdracht verandert dit. De ontvangende organisatie krijgt de verpleegkundige overdracht digitaal via ZorgDomein binnen. Zij hebben daarmee direct inzicht in de verpleegkundige gegevens van de patiënt en kunnen zo voorbereidingen treffen. De gegevens kunnen worden hergebruikt, waardoor informatie niet handmatig hoeft te worden overgetypt. Ook voor de sturende zorginstelling biedt digitale overdracht voordelen. Waar het eerst nodig was om bij zorginstellingen in de regio veelal telefonisch te vragen of er plaats is, kan er dankzij eOverdracht nu eenvoudig digitaal gezocht worden naar het meest passende plek voor de patiënt. Door deze makkelijkere en verbeterde verpleegkundige overdracht houden zorgverleners meer tijd over voor directe zorg aan hun patiënten. Transferverpleegkundige Margreet Roet: 'Het aanvragen van zorg gaat op deze manier sneller en veiliger. Ook kunnen we veel gerichter aanvragen doen waardoor het ontslagproces sneller kan verlopen.’

Proeftuin voor versnellen digitale gegevensuitwisseling
Het project e-overdracht maakt deel uit van de proeftuinen van het project InZicht.  InZicht is een project van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om veilige en eenduidige digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg te versnellen.

Zorgcirkel    NWZ   Omring   Dijklander