Dijklander in voorhoede bij digitale consulten in ziekenhuizen

Illustratie van videoconsult

Het Dijklander Ziekenhuis behoort tot de voorhoede van ziekenhuizen die digitale consulten aanbieden. Ruim 30% van de consulten binnen het ziekenhuis gebeurt niet meer fysiek, maar digitaal of telefonisch. Daarmee staat het Dijklander op de 16e plek van de 64 Nederlandse ziekenhuizen die digitale consulten aanbieden. Dat blijkt uit de DHD Monitor Digitale Zorg, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Sinds de coronacrisis zijn veel digitale consulten versneld ingevoerd, zodat patiënten ondanks de maatregelen toch hun afspraak konden hebben. De patiënt heeft minder reistijd en –kosten, en kan in z’n eigen omgeving met de zorgverlener contact hebben. Zelfs al vóór de coronacrisis zat het Dijklander boven het landelijk gemiddelde qua aantal digitale consulten en sindsdien is dat alleen maar verder toegenomen. Niet alleen videoconsulten worden onder digitale consulten gerekend, ook telefonisch consulten, e-consulten en telemonitoring (het op afstand meten van gezondheidswaarden zoals bloeddruk) tellen mee.

Programma Digitale Zorg
De monitor Digitale Zorg is ontwikkeld door Dutch Hospital Data en is gebaseerd op gegevens van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg. Het is onderdeel van het NVZ-programma Digitale Zorg waarmee de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ) alle ziekenhuizen ondersteunt en stimuleert om eind dit jaar het aantal fysieke polibezoeken met 25% te verminderen door inzet van digitale zorg.