Dijklander ondertekent petitie Zorg voor Klimaat

Dijklanders doen duurzaam

Het Dijklander Ziekenhuis heeft als tweede ziekenhuis in Nederland de petitie Zorg voor Klimaat ondertekend. Met deze petitie roepen zorgprofessionals de overheid op om klimaat en gezondheid hoog op de agenda te zetten in het onderwijs, binnen de zorg en het overheidsbeleid.

IC-opname gelijk aan kap van 200 km2 bos
Volgens de initiatiefnemers is de zorgsector één van de meest vervuilende sectoren van Nederland met 7% van de totale CO2-uitstoot. Inge Scheper, arts internationale gezondheidszorg: “De klimaatcrisis is de grootste bedreiging voor volksgezondheid van deze eeuw. Steeds meer zorgverleners worstelen met het besef dat ook de zorg zelf schade toebrengt aan het klimaat en onze leefomgeving." Zo berekende het Erasmus MC dat één dag opname op de IC van één patiënt, gelijk staat aan de kap van 200 vierkante meter bos, 2000 kilometer autorijden en waterverbruik van 15.000 liter per jaar. In de brief worden de volgende twee concrete voorstellen gedaan:

  1. De relatie tussen mens, dier en klimaat in het onderwijs terug laten komen, met hulp van een Planetary Health Expertpanel.
  2. De oprichting van een taskforce over meerdere ministeries heen met aandacht voor preventie en gezondheid van de bevolking en een snelle verduurzaming van de zorgsector. Want de meest duurzame zorg is zorg die niet geleverd hoeft te worden.

Toonaangevend
Als Dijklander Ziekenhuis vinden we het belangrijk om ons uit te spreken over duurzaamheid en daar actief stappen in te zetten. We willen een duurzame omgeving voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Want zorgen doen we niet alleen voor de patiënten van nu, we willen ook bijdragen aan de toekomst van komende generaties. Jeroen Muller, voorzitter raad van bestuur: “We willen toonaangevend worden als ziekenhuis op het gebied van duurzaamheid. De inhoud en boodschap van deze petitie sluit aan bij de ambities die we op dit gebied hebben. Hoewel we als ziekenhuis al veel stappen zetten om duurzamer te worden, moeten we dit ook groter aanpakken. Willen we echt slagen maken in de zorgsector, dan is het nodig dat de overheid het klimaat verankert in beleid en regelgeving. Als ziekenhuizen samen met de overheid, is onze slagkracht groter.”

Stappen zetten
De stappen die in het Dijklander zijn gezet, zijn het behalen van het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg en deelname aan de regionale Green Deal Zorg 2.0. Inzet is om CO2-gebruik terug te dringen, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving. Met name onder medewerkers is veel enthousiasme want het Dijklander heeft ondertussen zeven Green Teams die op hun afdeling werken aan duurzaamheid. Daarnaast zijn er al mooie successen behaald. Onze daken liggen vol met zonnepanelen of zijn een groen dak. We gebruiken steeds minder wegwerpplastic; geen plastic flessen voor water, kartonnen nierbekkens in plaats van plastic en we verpakken op de kliniek steeds minder eten per stuk.