Dijklander Ziekenhuis begint met vaccineren van hoog-risicopatiënten

Vaccinatie

Deze week ontvangen de eerste groepen ‘hoog-risicopatiënten ’uit het Dijklander Ziekenhuis  hun vaccinatie tegen het coronavirus (covid-19). Het gaat om een specifieke groep mensen die volgens de Gezondheidsraad met voorrang een vaccinatie mogen krijgen. De betreffende personen krijgen via het ziekenhuis een uitnodiging om een afspraak te maken.

Vanwege een technisch probleem kan het zijn dat het niet lukt om via Mijn Dijklander een afspraak in te plannen. Er wordt hard gewerkt dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Voor een prik-afspraak kunnen genodigden op dit moment contact opnemen met 0229-257 429.

Voor patiënten met bepaalde aandoeningen kan het extra gevaarlijk zijn om corona op te lopen. De coronavaccinatie is voor hen dus extra belangrijk. De Gezondheidsraad heeft bepaald wie er in die groep ‘hoog-risicopatiënten’ vallen. Een eerste groep krijgt binnenkort een oproep voor vaccinatie in het ziekenhuis waar ze onder behandeling zijn.

Het gaat om mensen die volgens de Gezondheidsraad met voorrang een vaccinatie moeten krijgen. Het gaat specifiek om:

  • Patiënten met een hematologische maligniteit (bepaalde bloedkankers);
  • Patiënten met ernstig nierfalen;
  • Patiënten na orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie;
  • Patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis;

Alle patiënten die vallen onder bovenstaande categorieën én die de afgelopen 18 maanden een poliklinisch consult bij hun medisch specialist hebben gehad, krijgen een uitnodiging van het ziekenhuis. 

Moderna-vaccin

Het ministerie van Volksgezondheid heeft besloten dat hoog-risicopatiënten het vaccin Moderna krijgen. In dit filmpje vertelt prof. Marjolein van Egmond meer over de werking en veiligheid van coronavaccins. Marjolein van Egmond is aan Amsterdam UMC verbonden als hoogleraar Immunologie.

Andere risicopatiënten

Het ministerie van Volksgezondheid onderscheidt naast hoog-risicopatiënten ook nog andere risicopatiënten. Omdat er nog niet genoeg vaccins zijn voor iedereen, worden zij op een later moment gevaccineerd. Of dat gebeurt bij de GGD, bij de huisarts of in het ziekenhuis is op dit moment nog niet bekend. Op de website www.coronavaccinatie.nl leest u meer over de volgorde van de vaccinaties.

Zelf geen contact opnemen

Bent u patiënt en valt u onder één van de medische (hoog)risicogroepen en heeft u vragen over de uitnodiging voor COVID-19-vaccinatie? Neem dan NIET zelf contact op met uw medisch specialist of huisarts. U krijgt vanzelf een uitnodiging voor vaccinatie van uw medisch specialist in het ziekenhuis, de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst of uw huisarts. Maak altijd gebruik van de eerste uitnodiging die u ontvangt. In de uitnodiging staat uitleg over hoe de afspraak te maken is. Er wordt tevens een vragenlijst meegestuurd. Deze vragenlijst moet ingevuld worden meegenomen naar de afspraak.

Heeft u nog vagen? Dan kunt u contact opnemen met: 0800-1351.

Meer informatie

Op de website www.coronavaccinatie.nl vindt u meer informatie over de coronavaccins. 

Over de vaccinatie van hoog-risicogroepen is goede informatie te vinden op Vaccinatie medische (hoog)-risicogroepen | RIVM

Voor veelgestelde vragen en de antwoorden: kijk op Vraag en antwoord coronavaccin Moderna | College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (cbg-meb.nl). Lees hier alles over het coronavirus en het Dijklander Ziekenhuis.