Dijklander Ziekenhuis en Zorgcirkel starten gezamenlijk een Ouderenkliniek

Geriater Judella Daal

Het Dijklander Ziekenhuis en De Zorgcirkel openen op 7 december een Ouderenkliniek. Een plek voor ouderen die niet ziek genoeg zijn voor een ziekenhuisopname, maar heeft nog wel een vorm van zorg nodig hebben die thuis niet geboden kan worden. Binnen de Ouderenkliniek worden zij begeleid door zowel de specialist ouderengeneeskunde van De Zorgcirkel als de geriater vanuit het Dijklander Ziekenhuis.

De Ouderenkliniek bestaat uit twee bedden op het Transitorium van De Zorgcirkel op de 3e etage van het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend. Deze bedden worden vrijgehouden voor patiënten van 70+ die via de SEH worden binnengebracht bij het Dijklander Ziekenhuis, maar waarbij er geen sprake is van medisch specialistische noodzaak. In de Ouderenkliniek kunnen zij terecht voor passende medische zorg. De oudere volgt binnen de Ouderenkliniek een persoonlijk en intensief behandelprogramma op de revalidatieafdeling van De Zorgcirkel in het Dijklander Ziekenhuis. Het betreft in eerste instantie een pilot van twee bedden met de intentie dit aantal in de loop van 2021 uit te breiden naar 10-12 bedden. Doel van de ouderenkliniek is een onnodige en vaak belastende ziekenhuisopname voor deze oudere patiënten voorkomen en hen passende zorg bieden op de juiste plek.