Dijklander Ziekenhuis neemt deel aan pilot van Fonds Slachtofferhulp

Foto van het woord support

In een ziekenhuis wordt er alles aan gedaan om te zorgen dat patiënten de beste en vooral veilige zorg krijgen. Desondanks kan het gebeuren dat er zich iets voordoet wat onverwacht is en niet de bedoeling was. Als er daarbij iets niet goed is gegaan in de zorg heet dat een 'incident'. De impact hiervan op betrokkenen kan groot zijn. Fonds Slachtofferhulp is een pilot gestart waarbij een onafhankelijk casemanager kan worden ingezet om patiënten of nabestaanden van een ernstig medisch incident bij te staan. Doel van de pilot is te onderzoeken of dit meerwaarde heeft.

Patiënten die te maken hebben gehad met een ernstig medisch incident hebben soms behoefte aan langdurige ondersteuning en deskundige hulp van een onafhankelijk persoon op praktisch, juridisch financieel en psychosociaal vlak. De pilot casemanagement voorziet in deze behoefte en biedt gedupeerde patiënten van inmiddels zes aangesloten ziekenhuizen langdurige en intensieve ondersteuning. Het Dijklander Ziekenhuis neemt vanaf januari ook deel aan deze pilot. Deelnemende ziekenhuizen kunnen tijdens de pilot drie keer een aanvraag doen. De pilot Casemanagement is een initiatief van Fonds Slachtofferhulp.

Carlo Contino, adjunct directeur Fonds Slachtofferhulp: “De impact van een medisch incident kan voor gedupeerden en hun naasten groot zijn, ook op hoe het leven buiten het ziekenhuis weer verder gaat. Wij geloven daarom al geruime tijd in het belang van onafhankelijke hulpverlening. Dankzij de deelname van deze zes ziekenhuizen kunnen we laten zien wat de meerwaarde van het casemanagement is voor alle betrokkenen.” 

Na de start van de pilot in september 2018 zijn nu nog eens drie ziekenhuizen deelnemer van deze pilot. Naast het Dijklander Ziekenhuis nemen ook het UMC Utrecht, het Diakonessenhuis, ziekenhuis St Jansdal, het Spaarne Gasthuis en Tergooi ziekenhuis deel.

Arno Timmermans, bestuursvoorzitter van het Dijklander Ziekenhuis: Helaas zien we dat er soms een ongewenste uitkomst van een zorg is. De best mogelijke begeleiding voor de betrokkenen vinden we ook dan van groot belang. Wij denken dat in sommige situaties deze het beste door een onafhankelijke partij geboden kan worden. Daarom juichen we deze pilot als Dijklander Ziekenhuis van harte toe.”