Dijklander Ziekenhuis ondertekent Green Deal Zorg

Foto van leden Green deal

Het Dijklander ziekenhuis participeert in de Green Deal Zorg voor Noord Holland Noord. Hiermee maakt het ziekenhuis de ambitie op het gebied van duurzaamheid concreet. De Green Deal Zorg NHN is met een aantal andere zorginstellingen in de regio en de uitvoeringsdiensten van de betreffende gemeenten ondertekend.

In de Green Deal Zorg maken partijen uit de zorg en overheden samen afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken. Inzet is het terugdringen van CO2-uitstoot, zuiniger gebruik van grondstoffen, minder medicijnresten in het water en een gezonde leefomgeving voor patiënt, cliënt en zorgmedewerkers.

Het ziekenhuis was al bezig met diverse duurzame maatregelen, nu kunnen we dat gestructureerd gaan doen aan de hand van de Milieuthermometer zorg.

We gaan beginnen met het behalen van niveau Brons. Aan de hand van een 19-tal aspecten zoals energie, afval en papierverbruik worden maatregelen genomen en gescoord om dit niveau te behalen.