Dijklander Ziekenhuis verdeelt planbare en complexe zorg over locaties

Foto van gevel ziekenhuis in Purmerend

Het Dijklander Ziekenhuis gaat meer planbare zorg in Purmerend aanbieden en bundelt de zorg met een hoog risico in Hoorn. Vanaf 1 februari worden sommige operaties daarom naar een andere locatie verplaatst.

Deze operaties verplaatsen van Hoorn naar Purmerend:

  • Gynaecologie – o.a. bekkenbodemoperaties, sterilisaties en curettages
  • Urologie – operaties voor steenlijden, functionele urologie en endo-urologie

Deze operaties verplaatsen van Purmerend naar Hoorn:  

  • Chirurgie – borstkankeroperaties (mammacarcinoom)
  • Orthopedie – operaties voor knie- en heupprotheses

De verschuiving van de genoemde ingrepen gebeurt geleidelijk. Patiënten die voor deze operaties worden ingepland, worden via hun specialist geïnformeerd of de operatie in Hoorn of Purmerend plaatsvindt. Voor diagnostiek, nacontrole en vervolgbehandeling kunnen ze terecht bij een van onze dichtstbijzijnde locaties in Hoorn, Purmerend, Enkhuizen of Volendam.

Kortere wachtlijsten
Dankzij de nieuwe verdeling is de zorg efficiënter te organiseren. Door geplande en acute operaties van elkaar te scheiden, worden geplande operaties minder vaak verplaatst. Dat verkort de wachtlijst.

Het ziekenhuis in Purmerend moet een locatie worden waar patiënten terecht kunnen voor veelvoorkomende zorg en behandelingen. Hiervoor wordt het ziekenhuis in Purmerend de komende tijd grondig verbouwd. Meer weten over de veranderingen in het Dijklander Ziekenhuis? Ga naar www.dijklander.nl/toekomst