Dijklander Ziekenhuis verlengt maatregelen corona tot 20 april

Foto van virus

Het Dijklander Ziekhuis verlengt de maatregelen tegen het coronavirus tot maandag 20 april. Dit betekent dat de poliklinieken tot die tijd beperkt geopend blijven en dat alleen urgente operaties doorgaan.

Het ziekenhuis ziet het aantal coronapatiënten dagelijks toenemen. Door de maatregelen te verlengen, kan het ziekenhuis medewerkers en bedden beschikbaar houden voor de opvang van patiënten met het coronavirus. Alle ziekenhuizen in de regio Noord-Holland en Flevoland verlengen de maatregelen tot maandag 20 april. “We beseffen dat deze tijd onzeker is voor onze patiënten,” licht bestuursvoorzitter Arno Timmermans toe. “Ik wil benadrukken dat patiënten ook in deze uitzonderlijke situatie erop kunnen vertrouwen dat wij goede zorg bieden op het moment dat het nodig is.”

Ingeplande operaties
Verlenging van de maatregel betekent dat ingeplande operaties tot 20 april, in de komende weken worden verzet. Het gaat om operaties waarbij wordt verwacht dat na de operatie een ziekenhuisopname nodig is. Patiënten van wie de operatie wordt verplaatst, worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Spoedoperaties, bevallingen en urgente oncologische ingrepen gaan gewoon door.

Poli-afspraken telefonisch
Ook de poliklinische activiteiten blijven tot 20 april beperkt. Dit betekent geen sluiting van de poliklinieken. Maar, waar mogelijk, zullen consulten met patiënten zoveel mogelijk telefonisch of via videoverbinding plaatsvinden. Alleen als het medisch direct noodzakelijk is, kunnen patiënten naar de poli komen. Daarnaast worden er geen second opinions meer uitgevoerd. Patiënten met een afspraak op de polikliniek worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd. De buitenpoliklinieken in Volendam en Enkhuizen blijven voorlopig gesloten.

Hoest-, koorts of verkoudheidsklachten, kom niet!
Nog steeds geldt het beroep aan bezoekers en patiënten om niet naar het Dijklander Ziekenhuis te komen als zij last hebben van hoest-, griep en/of verkoudheidsklachten. Ook de aangepaste bezoekregels blijven van kracht; 1 bezoeker per patiënt maximaal 30 minuten per dag. Uitzondering hierop is bezoek voor opgenomen kinderen en voor terminale patiënten.