Gezamenlijk digitaal patiëntendossier per 1 november 2019

HiX

Op vrijdag 1 november 13.00 uur schakelt het Dijklander Ziekenhuis over naar een nieuwe versie van HiX, ons elektronisch patiëntendossier. Vanaf dan kunnen medewerkers en artsen van alle locaties van het Dijklander Ziekenhuis samenwerken in een gezamenlijk dossier.

Om de gegevens uit het huidige systeem om te zetten naar het nieuwe dossier hebben alle locaties van het Dijklander Ziekenhuis een aangepast programma tussen donderdag 31 oktober 8.00 uur en vrijdag 1 november 13.00 uur.

Acute zorg
De spoedeisende hulp, eerste hart hulp en CCU in Hoorn en Purmerend zijn gesloten van donderdag 31 oktober 08.00 uur tot en met vrijdag 1 november 13.00 uur. De afdeling verloskunde is beperkt geopend.  De spoedeisende hulp, eerste hart hulp, hartbewaking en verloskunde blijven wel beschikbaar voor patiënten in levensbedreigende situaties.

Operaties
De OK voert geen planbare ingrepen uit tussen donderdag 31 oktober 08.00 uur tot en met vrijdag 1 november 13.00 uur. Er worden alleen spoedoperaties verricht.

Poliklinieken en klinieken
Alle poliklinieken (locaties Hoorn, Purmerend, Enkhuizen en Volendam) hebben geen spreekuur van donderdag 31 oktober tot vrijdag 1 november 13:00 uur. De poliklinieken zijn wel bemand en (telefonisch) bereikbaar. Op vrijdagmiddag gaan de poli's weer open, maar met minder afspraken dan gebruikelijk. Zodat we de tijd hebben om te wennen aan het nieuwe systeem en onze patiënten met een afspraak goed kunnen helpen, zonder dat de wachttijden oplopen.

Op de verpleegafdelingen worden onze patiënten gewoon behandeld. Maar omdat ons elektronisch patiëntendossier niet beschikbaar is, worden alle gegevens tijdelijk op papier vastgelegd.

Radiologie en Dialyse
De afdelingen dialyse en nefrologie zijn gewoon geopend.

Bloedafname en inleveren materiaal (Diagnost-IQ)
De locaties voor bloedafname in het ziekenhuis in Hoorn en Purmerend zijn gesloten op 31 oktober en 1 november. Dat geldt ook voor alle prikpunten van Diagnost-IQ/ DCWF in de regio West-Friesland. Uitsluitend spoedaanvragen worden in behandeling genomen.  Op deze dagen worden ook geen NIPT testen afgenomen.

KlantContactCentrum
Ons Klant Contact Centrum blijft gewoon bereikbaar. Het maken van afspraken kan tijdens deze periode wel iets langer duren.