Hartfalen in de gaten houden met een app

Afbeelding van hart

Dijklander Ziekenhuis biedt thuismeten voor patiënten met chronisch hartfalen

Ruim zeventig hartpatiënten van het Dijklander Ziekenhuis doen sinds een aantal maanden aan ‘thuismeten.’ Het zijn patiënten met chronisch hartfalen die met behulp van een app of website hun bloeddruk, hartslag en gewicht monitoren. Hierdoor hoeft deze groep patiënten minder vaak voor controle naar het ziekenhuis.

Hartfalen is een chronische aandoening, waarbij het hart het bloed niet goed meer kan rondpompen. Hierdoor kunnen verschillende klachten ontstaan, zoals kortademigheid en vermoeidheid. Patiënten met hartfalen hebben vaak meerdere controle afspraken per jaar in het ziekenhuis. “Ik moest soms twee tot drie keer in de week naar het ziekenhuis voor controle”, vertelt patiënt Jaap Dik. “Met de app kan ik de metingen thuis doen, wanneer het mij uit komt.”

Meten via app
Het monitoren gaat met behulp van een bloeddrukmeter en weegschaal die aan een smartphone, tablet, laptop of computer gekoppeld worden. Via de bijbehorende Luscii app worden de meetgegevens automatisch naar de verpleegkundig specialist in het ziekenhuis gestuurd. Ook vullen patiënten via de app regelmatig een vragenlijst in over hun hartklachten. Als er iets opvallends uit de metingen komt, neemt de verpleegkundige zo snel mogelijk contact op met de patiënt. De applicatie is ontwikkeld door Luscii. Dit bedrijf ontwikkelt toepassingen voor thuismeten en beeldbellen.

Succesvolle proef uitgebreid
Het Dijklander Ziekenhuis heeft eerst een proef gedaan met een kleinere groep patiënten, die goed verliep. “De patiënt krijgt hiermee meer inzicht in de ziekte. En ook wij krijgen meer inzicht in de waardes en kunnen sneller reageren”, aldus Jolanda Dijst, verpleegkundig specialist hartfalen. “Je belt een patiënt op bij afwijkende waarden en samen met de patiënt kijk je dan wat er moet gebeuren. “ De verpleegkundige bekijkt in overleg met patiënten of thuismeten een optie is. Het Dijklander Ziekenhuis zet thuismeten in voor patiënten in Hoorn en Purmerend.