Informatieavond epilepsie 7 maart a.s.

De vakgroep neurologie van het Dijklander Ziekenhuis verzorgt op donderdag 7 maart a.s. een informatieavond over de nieuwe inzichten in de behandeling van epilepsie en de impact van het hebben van epilepsie. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met epilepsie, partners, ouders van kinderen met epilepsie, familie en vrienden, maar ook voor professionals en andere belangstellenden.

Foto van hersenen

Programma
Sprekers tijdens de informatieavond zijn neuroloog/kinderneuroloog dr. Broere en neuroloog/kinderneuroloog dr. Eikelenboom, epilepsie verpleegkundige Petra de Bruin en een vertegenwoordiger van de Epilepsie Vereniging Nederland. Er is een informatiestand van de landelijke werkgroep onderwijs en epilepsie aanwezig, bemand door ervaringsdeskundigen. Tijdens de bijeenkomst is er voldoende ruimte voor het stellen uw vragen.

Wat is epilepsie?
Epilepsie is een aandoening van de hersenen, waarbij zich tijdelijk, plotseling en ongecontroleerd grote groepen hersencellen ontladen. Er ontstaat als het ware ‘kortsluiting’ in de hersenen. Dit kan zich uiten in verschillende vormen. Naar schatting hebben ongeveer 120.000 mensen in ons land epilepsie. Ongeveer 70% van deze mensen reageert goed op medicatie en heeft geen aanvallen meer.

Praktische informatie
De avond is op donderdag 7 maart in het Dijklander Ziekenhuis, Maelsonstraat 3 in Hoorn en duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom. De toegang is gratis.

Aanmelden
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via een e-mail aan patientenservicepunt@westfriesgasthuis.nl of telefonisch via 0229 – 257 613.