Kinderoperaties in dagbehandeling voortaan in Hoorn uitgevoerd

Dagbehandeling kind

Per 8 juni verschuiven de kinderoperaties in dagbehandeling van Purmerend naar Hoorn. Deze kinderoperaties zijn o.a. trommelvliesbuisjes, keelamandeloperaties, knieoperaties, onderarmbreuken en andere ingrepen die binnen een dag kunnen worden uitgevoerd. In Purmerend blijven de polikliniek en spoedzorg voor kinderen gevestigd.

“We begrijpen dat het voor kinderen en hun ouders lastig kan zijn dat ze voor deze ingrepen niet in Purmerend terecht kunnen”, aldus kinderarts Karin Massar. “Maar door de operaties naar Hoorn te verschuiven, kunnen we beter plannen en een nauwe samenwerking met de verpleegafdelingen behouden.” Via hun behandelend specialist horen patiënten en hun ouders waar de operatie plaatsvindt. Voor diagnostiek, nacontrole en vervolgbehandeling kunnen ze terecht bij een van de dichtstbijzijnde locaties in Hoorn, Purmerend, Enkhuizen of Volendam.

De geboortezorg en meerdaagse opnames van kinderen zijn sinds eind 2018 al in Hoorn gevestigd. Toen is gezegd dat de dagbehandeling voor kinderen in Purmerend zou blijven. Om personeel efficiënt te kunnen inzetten, is er nu voor gekozen om ook de kinderoperaties in dagbehandeling in Hoorn te doen. De beschouwende dagbehandelingen waarvoor geen operatie nodig is, worden nog wel in Purmerend uitgevoerd. Aan het einde van het jaar is het streven dat alle dagbehandelingen in Hoorn plaatsvinden.

Het Dijklander Ziekenhuis verdeelt de zorg slim over haar locaties. Meer weten over de veranderingen in het Dijklander Ziekenhuis? Ga naar www.dijklander.nl/toekomst.