Lancering Wegwijzer bij kanker: samenwerking in voorlichting

foto wegwijzer

In de regio Zaanstreek-Waterland is een verbindend platform ontwikkeld waar patiënten, naasten en nabestaanden terecht kunnen met vragen over de gevolgen van kanker op alle terreinen van het leven: Wegwijzer bij kanker. Een regionaal samenwerkingsinitiatief van o.a. Stichting Wegwijzer bij Kanker, het Zaans Medisch Centrum en wij als Dijklander Ziekenhuis. Doelstelling is het verbeteren van de aanvullende zorg in de regio voor iedereen die te maken heeft met kanker. 

Over de wegwijzer
De ervaring leert dat er vele levensgebieden betrokken zijn door de schok die de ziekte kanker teweegbrengt. Het krijgen van overzicht van alle mogelijkheden van zorg, hulp en ondersteuning is daardoor van allergrootst belang. Wegwijzer bij kanker biedt een overzicht van domein overstijgend aanbod (formele zorg, informele zorg en sociaal domein) en beslaat alle gebieden van Positieve Gezondheid. Hierdoor kan iedereen vinden wat hij of zij nodig heeft op een manier die past. Concreet levert Stichting Wegwijzer bij kanker twee diensten: een overzichtelijke website en een helpdesk waar opgeleide vrijwilligers persoonlijke ondersteuning bieden via telefoon, email en chat.

Houvast 
Door het draagvlak in de regio van 1e en 2e lijns zorgverleners, informele zorgorganisaties en het sociaal domein, kan de Wegwijzer bij kanker de komende tijd uitgroeien tot een houvast voor iedereen die behoefte heeft aan aanvullende zorg, hulp of ondersteuning. Het gevoel dat veel mensen na de zware tijd in het ziekenhuis in de kou staan behoort daarmee steeds meer tot de verleden tijd. Bovendien wordt de Wegwijzer bij kanker een gids voor zorgverleners uit de 1e en 2e lijn, de informele zorg en voor professionals uit het sociaal domein. Via de Wegwijzer bij kanker krijgen zij immers zelf ook goed overzicht van het brede beschikbare aanbod voor patiënten en hun naasten.

De website en de helpdesk zijn te vinden via www.wegwijzerbijkanker.nl. Ook wordt de website opgenomen in het voorlichtingsmateriaal dat we vanuit het Centrum voor oncologie aanbieden aan onze oncologiepatiënten.