Lid cliëntenraad gezocht: denk mee over onze patiëntenzorg

Foto van de cliëntenraad

De Cliëntenraad praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie, behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten en adviseert de raad van bestuur van het ziekenhuis. De leden zijn geen medewerkers van het Dijklander Ziekenhuis maar willen bijdragen aan de kwaliteit van de zorg aan onze patiënten. In verband met uitbreiding zijn we op zoek naar nieuwe leden.

Let op! t/m 22 december: Hinder door werkzaamheden bij de hoofdingang Dijklander Ziekenhuis Purmerend

Lees meer