Meer planbare zorg naar Purmerend

Het Dijklander Ziekenhuis gaat meer planbare zorg in Purmerend aanbieden. Vanaf juli worden enkele ingrepen verschoven van Hoorn naar Purmerend. Het gaat om galblaas- en liesbreukoperaties, sterilisaties, bekkenbodemoperaties en urologische kijkoperaties aan urinewegen of prostaat. In alle gevallen zijn het operaties waarbij de patiënt dezelfde dag naar huis gaat, of om operaties waarvoor een korte opname van één of twee dagen nodig is.

Foto van OK-lamp

De verschuiving van de genoemde ingrepen gebeurt geleidelijk. Patiënten die voor deze operaties worden ingepland, worden via hun specialist geïnformeerd of de operatie in Hoorn of Purmerend plaatsvindt. Voor nacontrole en vervolgbehandeling kunnen ze terecht bij het ziekenhuis met voor hen de minste reistijd.

Kortere wachtlijst
Door de nieuwe verdeling komt in het ziekenhuis in Hoorn meer ruimte voor acute en complexere ingrepen. Hierdoor is de zorg efficiënter te organiseren. “Door geplande en acute operaties van elkaar te scheiden, worden geplande operaties minder vaak verplaatst. Dat verkort de wachtlijst”, stelt Marjolein van der Horst, medisch manager van de operatiekamers. “Ook kunnen we in Purmerend qua planning nog beter rekening houden met de wensen van patiënten.”

Het ziekenhuis in Purmerend moet een locatie worden waar patiënten terecht kunnen voor veelvoorkomende zorg en behandelingen. Het gebouw wordt hiervoor de komende jaren grondig gerenoveerd. Samen met honderdvijftig medewerkers en tachtig patiënten is gewerkt aan een plan voor de nieuwe inrichting. “Door te renoveren kunnen we, ook in de toekomst, optimale zorg en ondersteuning blijven bieden aan patiënten uit de Waterlandse én Westfriese regio”, aldus Ymke Fokma, lid raad van bestuur. “Dichtbij als het kan. Verder weg als het moet.” In Hoorn ligt de nadruk op zorg bij ernstige en ingewikkelde aandoeningen en complexe spoedzorg.