Met vlag en wimpel geslaagd voor kwaliteitskeurmerk

Niaz certificaat ontvangen

In november 2020 werd de zorg in het Dijklander Ziekenhuis onder de loep genomen door auditoren van Qualicor Europe (voorheen het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen NIAZ). Zij spraken uitvoerig met medewerkers en patiënten, bezochten verschillende afdelingen en namen diverse werkprocessen onder de loep. En nu ligt het eindoordeel op tafel. Het Dijklander Ziekenhuis is met vlag en wimpel geslaagd.

Drie dagen lang hebben een aantal auditoren het ziekenhuis binnenstebuiten gekeerd. Zowel live op locatie als digitaal met behulp van beeldbellen hebben zij veel zorgprocessen getoetst op kwaliteit en veiligheid van zorg. Of we in het Dijklander Ziekenhuis patiënten voldoende betrekken. Of we daadwerkelijk goed zorgen voor kwetsbare ouderen, zieke kinderen en mensen met hart- of nierfalen. Of we garant staan voor een veilige overdracht van medicatie bij opname en ontslag. En wat we doen om infecties te voorkomen. De accreditatie is afgegeven voor de periode van maart 2021 tot maart 2026.

Qualicor Europe is vol lof over de manier waarop medewerkers zich ontwikkelen, zich openstellen voor verbetering en leren van fouten. Ook was het auditteam aangenaam verrast door de trots die sprak uit de gesprekken met de medewerkers van het ziekenhuis: op de eigen mensen, op wat bereikt is en omdat de basis van ons werk, de zorg, ondanks alle turbulentie gewoon is doorgegaan. Coby Bilijam, kinderarts en medisch manager Kwaliteit: ‘Dit certificaat is voor het Dijklander Ziekenhuis echt een enorme erkenning, vooral omdat het laat zien dat we in een periode na fusie en in tijden van crisis, waar we nu nog midden in staan, in staat zijn om de kwaliteit van zorg en de werkprocessen op orde te houden. Jeroen Muller, bestuursvoorzitter is trots: ‘We kunnen met dit onafhankelijke oordeel aan iedereen bevestigen: hier werken zorgverleners die de beste uitkomst van zorg willen en deze ook geven aan onze patiënten.’

Over Qualicor Europe
Ziekenhuizen zijn complexe zorgorganisaties. Het is essentieel dat kwaliteit en veiligheid over de hele breedte goed georganiseerd wordt. Qualicor Europe toetst ziekenhuizen hierop. Het instituut is opgericht door de brancheorganisaties van ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten. De normen waaraan ziekenhuizen moeten voldoen zijn ontwikkeld door vakmensen uit de zorg. Toetsing vindt plaats door auditoren, dit zijn speciaal opgeleide collega’s uit andere zorginstellingen.