Nieuwe schouder in één dag

foto van Derk van Kampen

Met minder pijn dezelfde dag naar huis

De afdeling orthopedie van het Waterlandziekenhuis heeft deze week als eerste Nederlandse ziekenhuis een schouderprothese in dagbehandeling geplaatst. De patiënt kwam ’s ochtends nuchter voor de operatie en kon dezelfde dag naar huis. Normaal gesproken houdt deze ingreep patiënten twee tot drie dagen in het ziekenhuis.

Orthopedisch chirurg Derk van Kampen: ‘We hebben alle facetten rondom een nieuwe schouder bekeken en waar nodig aangepast: het voortraject, voorlichting vooraf, de nazorg en fysiotherapie en natuurlijk de operatie zelf. Deze aanpak levert de patiënten aanzienlijk minder pijn en misselijkheid op. Hierdoor kunnen  ze veel sneller uit bed en dezelfde dag weer naar huis. Thuis gaan patiënten verder aan de slag met hun herstel. Uiteraard houden we regelmatig contact met de patiënt om een vinger aan de pols te houden.’ De operaties worden uitgevoerd in het Dijklander Ziekenhuis. Elk jaar krijgen daar ruim 50 Noord-Hollandse patiënten een schouderprothese.

Het innovatieve zorgpad ‘schouder in een dag’ is een goed voorbeeld van de vruchten van de fusie tussen het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis. De ziekenhuizen fuseerden in 2017 met als doel de zorg dichtbij mensen in de regio te houden en de kwaliteit verder te vergroten. Vakgroepen orthopedie en anesthesie uit beide huizen hebben hun best practices samen verder ontwikkeld en vertaald naar nieuwe mogelijkheden: in dit geval is de methode ‘snel op de been’ voor heupprothesiologie in dagbehandeling uit het Dijklander Ziekenhuis (voorheen Westfriesgasthuis) door de Waterlandse orthopeden doorontwikkeld naar een methode voor schouderprothesiologie in dagbehandeling.