Pride Dijklander: aandacht voor alle kleuren!

Dijklander Pride

Deze week besteden we met Pride Dijklander aandacht aan inclusiviteit en diversiteit. Hiermee sluiten we aan bij Amsterdam Pride - ‘My gender, my pride’. We verwelkomen 365 dagen per jaar alle kleuren van de regenboog, maar staan daar van 1 tot 5 augustus bij stil. Het doel is dat iedereen - medewerkers en patiënten - zich vrij moet kunnen voelen om zichzelf te zijn. Het Dijklander Ziekenhuis is een ziekenhuis voor iedereen, ongeacht gender of geaardheid.

De Dijklander Pride Week is een initiatief van een projectteam binnen ons ziekenhuis (waarvan een deel op de foto), met medewerkers van diverse gelederen. Het doel is dat iedereen - medewerkers en patiënten - zich vrij moet kunnen voelen om zichzelf te zijn. In het ziekenhuis, maar ook daarbuiten. Zichtbaarheid kan bijdragen aan een veiligere en meer gelijkwaardige werkplek. Anno 2022 zou je denken dat aandacht voor dit thema niet meer nodig is. In de praktijk blijkt echter dat collega’s zich niet altijd veilig voelen om tegenover collega’s open te zijn over hun geaardheid. Te vaak wordt nog een drempel gevoeld om hierover te praten. De situatie nu is niet slecht of onveilig, maar het kan altijd beter. Ook zal meer zichtbaarheid een positieve uitstraling hebben naar LHBTI+-patiënten. Het Dijklander Ziekenhuis is een ziekenhuis voor iedereen, ongeacht gender of geaardheid. Met de diverse acties voor het personeel deze week maken we zichtbaar dat we daadwerkelijk staan voor inclusiviteit en diversiteit.