Score Dijklander Ziekenhuis in AD Ziekenhuis Top 100

DIjklander Purmerend

Op 8 november is de AD Ziekenhuis Top 100 verschenen. Hierin staat de locatie Purmerend (WLZ) staat op de 34e plaats en locatie Hoorn (WFG) op de 31e plaats op de lijst van in totaal 44 streekziekenhuizen. Daarnaast is er een aparte lijst van de 26 topklinische ziekenhuizen.

De lijst van 2019 is gebaseerd op cijfers over het jaar 2018. Op dat moment was er nog geen gezamenlijk elektronisch patiëntendossier in gebruik. Om die reden worden de cijfers voor de locatie Purmerend en de locatie Hoorn nog apart geregistreerd als resp. Waterlandziekenhuis en Westfriesgasthuis.

Onder de norm
De strekking van het AD artikel is dat bijna een kwart van de ziekenhuizen één of meer van deze zogenoemde operatienormen niet haalt. In totaal gaat het om 18 ziekenhuizen, die 21 normen niet haalden bij veelvoorkomende kankersoorten als blaas-, prostaat- en borstkanker, maar ook bij aandoeningen die minder vaak voorkomen zoals maag- en leverkanker. Voor het Dijklander Ziekenhuis wordt daarbij de blaaskankeroperaties aangemerkt als ‘voldoet niet aan de norm’ (16 gedaan, minimumnorm is 20 operaties). Voor dit type ingreep gaat het AD uit van de zogenaamde SONCOS norm. Binnen SONCOS wordt alleen gekeken naar cystectomieën met oncologische indicatie. Gemiddeld worden er in het Dijklander Ziekenhuis meer dan 20 cystectomieën (dus incl. de niet oncologische ingrepen) per jaar uitgevoerd. Dit sluit aan bij de volumenorm voor cystectomieën van de Nederlandse Vereniging van Urologen.

Hoe komt de lijst tot stand?
Net als ieder jaar vergelijkt het AD de kwaliteit van zorg in Nederlandse ziekenhuizen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Hiervoor neemt de krant elk jaar variërende indicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Zorginstituut Nederland onder de loep. Dit levert een jaarlijks variërende ranglijst op dat een selectief beeld geeft van de totale zorg in ziekenhuizen.

Uiteindelijk zijn er 33 criteria geselecteerd: een mix van veelvoorkomende ingrepen, bijvoorbeeld de uitkomst van operaties bij staar of een gebroken heup, maar ook heel specialistische behandelingen, zoals kankeroperaties of vaatchirurgie. Ook tellen zaken mee die voor álle patiënten van belang zijn: controle op ondervoeding of toezicht op medicatie. Op elk criterium kan een ziekenhuis punten scoren. Hoe beter een ziekenhuis het op een bepaald onderdeel doet, hoe meer punten het krijgt.

Wat zegt de lijst eigenlijk?
Bij elke editie van de AD Ziekenhuis Top 100 veranderen er criteria: sommige criteria vervallen, nieuwe criteria worden toegevoegd of aangepast. Die aanpassingen zorgen er mede voor dat er in vergelijking met voorgaande edities grote verschillen kunnen zitten in de ranglijst. Dat maakt dat de AD Ziekenhuis Top 100 niet één op één te vergelijken met vorige jaren. Ieder jaar worden namelijk weer andere indicatoren en keurmerken gebruikt om ziekenhuizen te vergelijken.

De indicatoren vormen voor ons een goede bron om de kwaliteit van zorg continu te verbeteren. De resultaten van de AD Ziekenhuis Top 100 worden nog verder geanalyseerd om te kijken waar wij ons in vergelijking met andere ziekenhuizen nog kunnen verbeteren.